Bedrijfsovername of nieuwe rechtspersoon (ander of nieuw KvK-nummer)

Wordt een erkend of geregistreerd bedrijf overgenomen door een ander bedrijf? Of wijzigt op een andere manier het KvK-nummer van het bedrijf? Dan moet u iets regelen bij de NVWA.

Overname bedrijf

Het is niet mogelijk om de erkenningen, registraties en vergunningen van het ene bedrijf zo maar over te zetten op naam van een bedrijf. In geval van bedrijfsovername moeten de oude en de nieuwe exploitant beiden iets regelen bij de NVWA:

  • De oude exploitant trekt de bestaande erkenningen, registraties en vergunningen in.
  • De nieuwe exploitant vraagt de benodigde erkenningen, registraties en vergunningen aan.

Onder Informatie per bedrijfstype, product of activiteit leest u welke erkenningen, registraties en vergunningen er zijn, en hoe u die moet aanvragen en intrekken.

Vinden er tijdens de overname in het pand geen activiteiten plaats waarvoor erkenningen, registraties en vergunningen nodig zijn? Dan trekt de oude exploitant eerst zijn erkenningen, registraties en vergunningen in, met ingang van de datum waarop de activiteiten eindigen. Daarna vraagt de nieuwe exploitant erkenningen, registraties en vergunningen aan. De NVWA verleent deze in geen geval voordat de erkenningen, vergunningen en registraties van de oude exploitant zijn ingetrokken.

Blijven de activiteiten in het bedrijf doorgaan tijdens de overname? Dan moeten de nieuwe en oude exploitant bij voorkeur gelijktijdig hun aanvraag en intrekking indienen. De NVWA weet dan dat de erkenningen, registraties en vergunningen van de oude exploitant moeten blijven voortbestaan totdat de aanvraag van de nieuwe exploitant positief is afgehandeld. De oude en de nieuwe exploitant kunnen echter niet gelijktijdig een geldig erkenningsnummer hebben voor de overgenomen activiteit.

Wijziging KvK-nummer

Wijzigt het KvK-nummer van uw bedrijf, bijvoorbeeld omdat het overgaat op een andere rechtsvorm? Regel dan het volgende:

  • Vraag een nieuw klantnummer aan op het nieuwe KvK-nummer.
  • Vraag nieuwe erkenningen, registraties en vergunningen aan op het nieuwe KvK-nummer.
  • Trek de erkenningen, registraties en vergunningen gebonden aan het oude KvK-nummer in.

Onder Informatie per bedrijfstype, product of activiteit leest u welke erkenningen, registraties en vergunningen er zijn, en hoe u die moet aanvragen en intrekken.