Bedrijvenoverzichten (export planten, groenten, fruit, plantaardige producten)

Om bepaalde planten te mogen exporteren naar bepaalde landen, moeten deze planten en/of bedrijven voldoen aan speciale eisen. De planten van de in deze overzichten vermelde kwekerijen/bedrijven voldoen aan deze eisen.