Met gezelschapsvogel vanuit land buiten de EU naar Nederland reizen

Reist u met uw vogel vanuit een land buiten de Europese Unie (EU) naar Nederland, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing? Aan zo’n reis zijn strenge regels verbonden, onder meer vanwege vogelgriep. Voor een gezelschapsvogel gelden andere regels dan voor bijvoorbeeld een vogel die verkocht wordt.

Wanneer is het een reis met een gezelschapsvogel?

Het is een reis met een gezelschapsvogel als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw vogel is niet voor de handel bestemd. De vogel krijgt na aankomst in Nederland geen andere eigenaar.
 • Het gaat om een reis met maximaal 5 vogels.
 • Uw vogel reist met u als eigenaar mee of maakt maximaal 5 dagen eerder of later dezelfde reis.
 • Uw vogel is niet bestemd voor een vogelbeurs of -tentoonstelling.
 • Het gaat om een andere vogelsoort dan een kip, kalkoen, parelhoen, eend, gans, kwartel, duif, fazant, patrijs of loopvogel (Ratitae).

Wat heb ik nodig voor mijn vogel?

U heeft een eigenaarsverklaring en een gezondheidscertificaat nodig. Deze zijn beschikbaar in het

Nederlands en in het Engels:

De eigenaarsverklaring vult u zelf in. Hierin verklaart u bijvoorbeeld dat u de vogel de eerste 30 dagen na aankomst in Nederland niet meeneemt naar een vogelbeurs.

Het gezondheidscertificaat laat u invullen door een dierenarts van de overheid van het land waaruit u reist of door uw eigen dierenarts. De dierenarts van de overheid moet het certificaat wel altijd op elke pagina ondertekenen en stempelen, ook als uw eigen dierenarts het certificaat heeft ingevuld.

Wat zijn de eisen voor reizen met een gezelschapsvogel?

In het gezondheidscertificaat staan alle eisen voor het meebrengen van een gezelschapsvogel.

U moet onder meer aan de volgende eisen voldoen:

 • Het land van waaruit de vogel reist is lid van de diergezondheidsorganisatie WOAH.
 • De vogel is binnen 48 uur voor vertrek door een dierenarts onderzocht.
 • De vogel voldoet aan de informatie in de eigenaarsverklaring.
 • De vogel heeft een chip of een gesloten pootring.
 • De vogel is tegen vogelgriep gevaccineerd, hierop onderzocht óf komt uit een land of gebied waarmee handel in vogels is toegestaan. In de tool Import Veterinair Online (IVO) kunt u opzoeken of uw vogel uit een land komt waarmee handel is toegestaan. Bij ‘Soort’ selecteert u ‘vogels’. Selecteer vervolgens het juiste land en beantwoord de rest van de vragen. Als handel is toegestaan, is vaccinatie of onderzoek op vogelgriep niet nodig.
 • Een andere mogelijkheid is dat de vogel meteen na aankomst in de EU naar een door de overheid erkende officiële quarantaine gaat. Deze locaties staan in TRACES. In Nederland is 1 vogelquarantaine, maar die ontvangt momenteel geen vogels.

De wetgeving over reizen met gezelschapsvogels vindt u terug in Europese Verordening nr. 2021/1938 en nr. 2021/1933.

Waar mag ik met mijn gezelschapsvogel de EU binnenkomen?

U mag met uw gezelschapsvogel op een aantal plaatsen de EU binnenkomen. Bekijk om welke plaatsen het gaat. Bij aankomst meldt u zich met uw vogel bij ‘aangifte goederen’ bij de douane. De douane controleert vervolgens de documenten en (de identiteit van) uw vogel.

Waar moet ik nog meer op letten als ik een vogel uit het buitenland meeneem?

 • Controleer of u te maken heeft met een beschermde soort. Sommige vogels zijn beschermd volgens de internationale afspraak CITES. Doorloop het CITES-stappenplan op de website van RVO en bekijk welke regels voor uw vogel gelden.
 • Controleer in de IVO-tool of het om een invasieve exoot gaat. De invasieve soorten staan in de tool bij de (aanvullende) vraag ‘Gaat het om één van de volgende vogels’. Invasieve exoten zijn dieren die van nature niet in Nederland voorkomen en schadelijk kunnen zijn voor de dieren en planten hier. Import van deze dieren is verboden.

Hulp nodig bij het internationaal vervoeren van uw dier?

U kunt een zogeheten pet shipper inschakelen. Op de website van International Pet and Animal Transportation Association (IPATA) kunt u op zoek gaan naar een pet shipper.

Wat zijn de regels voor de import van andere vogels?

Voor de reis van een vogel die niet onder de gezelschapsvogels valt gelden andere regels. Deze vogels moeten door ons gekeurd worden op een grenscontrolepost. Dit kan in Nederland op luchthaven Schiphol. Of op luchthaven Maastricht als de vogel bijvoorbeeld naar een dierentuin gaat. Ook heeft u een pet shipper of agent nodig. Lees meer over het importeren van dieren in de EU.

De regels over het importeren van vogels bestemd voor de handel, vindt u in de IVO-tool. Bij ‘Soort’ selecteert u ‘vogels’. Selecteer vervolgens het juiste land en beantwoord de rest van de vragen. Vervolgens ziet u of import is toegestaan en zo ja, welke regels er gelden.