Met uw hond, kat of fret naar land buiten de EU reizen

Gaat u met uw hond, kat of fret naar een land buiten de Europese Unie (EU), bijvoorbeeld voor vakantie? Lees hier wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden.

Wat moet ik regelen voor mijn dier?

Check in onze exportassistent welke eisen gelden in het land waar u naartoe reist en hoe u hieraan kunt voldoen. En waar u terecht kunt met vragen over de eisen van het land waar u naartoe reist.

In de meeste landen buiten de EU gelden minimaal de EU-importeisen. Bekijk wat deze eisen zijn op de pagina over reizen met uw hond of kat naar de EU.

Voor de reis van mijn dier gelden aanvullende eisen

Voor een aantal landen buiten de EU heeft u een bindend certificaat nodig. Geldt dat voor het land waar uw dier naartoe reist? In de exportassistent leest u een instructie. Daarin staat wat u moet doen om te voldoen aan de eisen van het land.

Blijkt uit de exportassistent dat voor uw reis geen bindend certificaat beschikbaar is? Neem dan contact op met ons team Certificering op afstand. Bel naar (088) 223 21 00, optie 1, of mail naar nvwacoadierenpaspoort@nvwa.nl. Daar hoort u wat u moet regelen voor de reis van uw dier.

Het kan zijn dat wij het EU-dierenpaspoort en andere documenten moeten legaliseren. U krijgt dan van ons een officiële stempel en een handtekening in het EU-dierenpaspoort. Wij brengen kosten in rekening voor de legalisatie. Informatie over de kosten vindt u op de pagina Tarieven.

U hoort van ons ook of het nodig is om contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Bekijk wat u moet regelen als u met uw hond of kat weer terug naar Nederland gaat

Reist u met uw hond, kat of fret vanuit een land buiten de EU (terug) naar Nederland? Bekijk wat u moet regelen voor uw dier. Kijk ook in onze huisdierentool.

Check voordat u vertrekt naar het buitenland of u al iets moet regelen voor de terugreis. Reist u bijvoorbeeld naar een land met een hoog risico op rabiës? Dan moet u al in Nederland een bloedtest regelen. Lees meer informatie over de bloedtest.

Let op! Vaccinaties die de dierenarts buiten de EU in het EU-paspoort invult, zijn niet geldig. Heeft het dier buiten de EU een nieuwe rabiësvaccinatie nodig, omdat de vorige bijna verloopt? Dan kan het dier alleen op een EU-gezondheidscertificaat terugkomen. Dit geldt ook voor de bloedtest. Deze mag een dierenarts buiten de EU ook niet in het EU-dierenpaspoort bijschrijven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over reizen met uw dier naar een land buiten de EU? Bekijk de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren.

Bent u dierenarts? Bekijk de Informatie voor dierenartsen over het reizen met honden en katten buiten de EU.