Team Invasieve exoten

Het team Invasieve exoten (IE) ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministerie van LNV) bij de uitvoering van het exotenbeleid. Het team richt zich vooral op exoten die schadelijk zijn voor de natuur, maar heeft ook oog voor schade aan de volksgezondheid, economie en veiligheid. Team Invasieve exoten maakt binnen de NVWA deel uit van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO).

De belangrijkste activiteiten van het IE zijn:

Het IE streeft naar optimale samenwerking met een groot (inter-)nationaal deskundigennetwerk. De actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland worden hierdoor op de voet gevolgd. Het netwerk biedt ook de mogelijkheid om de juiste experts en organisaties in te schakelen voor de uitvoering van onder andere risicoanalyses. Omgekeerd voorziet het IE deze organisaties met informatie. Het IE ondersteunt deze organisaties op die manier in de uitvoering van preventie en bestrijding van invasieve exoten.

Het IE is per e-mail te bereiken via mail: invasieve-exoten@nvwa.nl