Team Invasieve exoten

Het team invasieve exoten (TIE) ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministerie van LNV) bij de uitvoering van het exotenbeleid. Het team richt zich vooral op exoten die schadelijk zijn voor de natuur, maar heeft ook oog voor schade aan de volksgezondheid, economie en veiligheid. Team Invasieve exoten maakt binnen de NVWA deel uit van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO).

De belangrijkste activiteiten van het team invasieve exoten zijn:

  • Adviseren aan het ministerie van LNV.
  • (Laten) uitvoeren van risicoanalyses van soorten en pathways. Voor nieuwe risicoanalyserapporten geldt een consultatieperiode. Dit betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft hierop te reageren.
  • (Laten) uitvoeren van surveys en monitoring.
  • Communicatie over risico's aan particulieren, terreinbeheerders, waterschappen en bedrijfsleven. Ook is lesmateriaal gemaakt.

Het team invasieve exoten streeft naar optimale samenwerking met een groot (inter-)nationaal deskundigennetwerk. De actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland worden hierdoor op de voet gevolgd. Het netwerk biedt ook de mogelijkheid om de juiste experts en organisaties in te schakelen voor de uitvoering van onder andere risicoanalyses. Omgekeerd voorziet het team invasieve exoten deze organisaties met informatie. Het team invasieve exoten ondersteunt deze organisaties op die manier in de uitvoering van preventie en bestrijding van invasieve exoten.

U kunt contact opnemen met het team invasieve exoten via de contactpagina van de NVWA. Ook kunt u een melding over de verkoop van een dier of plant die op de Unielijst invasieve exoten bij ons doen.