Surveys & Monitoring

Rapporten

Het is belangrijk om nieuwe exoten snel te ontdekken in Nederland. Verder is er soms ook reden om goed te kijken naar het precieze verspreidingsgebied van een exoot in Nederland. Diverse organisaties voeren daarom monitoringsprojecten uit in opdracht van het Team Invasieve Exoten. Monitoring levert samen met risicoanalyses belangrijke informatie op, zodat goed onderbouwde besluiten genomen kunnen worden over eventuele maatregelen tegen de betreffende exoot.

Het betreffende rapport is de downloaden via de link in de kolom Onderwerp.

Soortnaam Onderwerp Status rapport
Amerikaanse stierkikker (brulkikker) Rapport surveillance Amerikaanse stierkikker (brulkikker) 2018 Afgerond
Rapport surveillance Amerikaanse brulkikker (stierkikker) 2015 Afgerond
Rapport surveillance Amerikaanse brulkikker (stierkikker) 2014 Afgerond
Rapport surveillance Amerikaanse brulkikker (stierkikker) 2012 Afgerond
Appelslak Appelslakken Nederland 2014-2015 Afgerond
Appelslakken als invasieve exoten in Nederland 2013 Afgerond
Aziatische hoornaar Ervaringen 2017 tot en met 2020 Afgerond
Diversen Historische analyse in de Zeeuwse Delta Afgerond
Diversen Monitoring voor signalering mariene exoten Afgerond
Diversen Monitoring harde substraten Waddenzee Afgerond
Diversen Monitoring haven van Vlissingen 2016 Afgerond
Diversen Monitoring Westerschelde 2016 Afgerond
Diversen Inventarisatie inheemse en uitheemse soorten in de Waddenzee in 2018 Afgerond
Diversen Native and non-native species of the Dutch Wadden Sea in 2014 Afgerond
Diversen Port of Rotterdam survey and monitoring non-native species 2014 Afgerond
Diversen Rapportages signaleringsproject Exoten 2017-2021 Afgerond
Diversen Vibrio spp. in the port of Rotterdam in the fall of 2014 Afgerond
Halsbandparkieten Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2014-2015: verslag van slaapplaatstellingen Afgerond
Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2013-2014: slaapplaatstelling Afgerond
De verspreiding van halsbandparkiet en andere in het wild voorkomende papegaaiachtigen (Psittaciformes) in Nederland 2013-2014 Afgerond
Slaapplaatstelling halsbandparkieten 2012-2013 Afgerond
Slaapplaatstelling halsbandparkieten 2011-2012 Afgerond
Slaapplaatstelling halsbandparkieten 2010 Afgerond
Italiaanse kamsalamander Analyse eDNA Italiaanse kamsalamander 2013 Afgerond
Verspreidingsonderzoek Italiaanse kamsalamander 2012 Afgerond
Verspreiding van de Italiaanse kamsalamander in Nederland 2011 Afgerond
Japanse duizendknoop Verspreiding en risico's mannelijke Fallopia japonica planten 2012 Afgerond
Kleine modderkruiper Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland 2016 Afgerond
Muntjak Verspreidingsonderzoek muntjak Muntiacus reevesi in Nederland – januari tot en met maart 2016 Afgerond
Muurhagedis Genetisch onderzoek muurhagedissen in Nederland Afgerond
Pallas' eekhoorn Monitoring Pallas' eekhoorn 2014/2015 Afgerond
Monitoring Pallas' eekhoorn Weert 2011 Afgerond
Monitoring Pallas' eekhoorn Weert 2009 Afgerond
Rosse stekelstaart Actueel voorkomen van Rosse stekelstaarten in Nederland, situatie december 2018 Afgerond
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland,situatie februari 2016Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland,situatie februari 2016 Afgerond
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland 2014 Afgerond
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland Afgerond
Russische rattenslang Verspreiding en habitatgebruik in Eelde en omstreken 2015 Afgerond

Salamanderschimmel

Verspreidingsonderzoek salamanderschimmel -Batrachochitrium salamandrivorans - Bsal in Nederland 2021-2022

Afgerond
Stierslang Pituophis Feitenrelaas rondom Pituophis-waarnemingen uit de duinen tussen Scheveningen en Katwijk 2013-2017 Afgerond
Uitheemse planten NEM-verspreidingsonderzoek invasieve vaatplanten 2018 Afgerond
Uitheemse rivierkreeften Monitoring uitheemse rivierkreeften 2010 Afgerond
Wasbeer Verspreiding wasbeer in Nederland 2016 Afgerond
Wasbeerhond Verspreiding wasbeerhond 2018 Afgerond