Wet- en regelgeving roken en tabak

De belangrijkste regels voor roken en tabak staan in de Tabaks- en rookwarenwet. Aanvullende regels staan in het Tabaks- en rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling. De NVWA houdt hier toezicht op. Wij controleren of bedrijven de regels naleven.

Tabaks- en rookwarenwet, bijbehorend besluit en regeling

Wat staat er in de Tabaks- en rookwarenwet?

In de Tabaks- en rookwarenwet staan regels over tabaksproducten, aanverwante producten (waaronder e-sigaretten/vapes, kruidenrookproducten en verhittingsapparaten) en roken. Met deze regels wil de overheid roken ontmoedigen en niet-rokers beschermen tegen meeroken. In de wet staan onder andere:

Naast de Tabaks- en rookwarenwet zijn er het Tabaks- en rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling. In de regeling staat onder meer een lijst van (tabaks)smaakjes die wel toegevoegd mogen worden aan sigaretten, vapes en e-liquids.

Gebaseerd op Europese richtlijn

De Tabaks- en rookwarenwet is gebaseerd op de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD). Hierin staan regels voor de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten.

Alle EU-lidstaten moeten zich in ieder geval aan deze Europese richtlijn houden. De Nederlandse regelgeving is op sommige punten iets strenger dan de Europese richtlijn. Zo vallen vapes ook onder de Nederlandse Tabaks- en rookwarenwet, en is de online verkoop van rookwaren hier verboden.

Nationaal Preventieakkoord

Naast de wet- en regelgeving voor tabak- en rookwaren is er ook het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staan maatregelen om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Het akkoord is ondertekend door de Rijksoverheid en tientallen maatschappelijke organisaties. Een van de doelen is een ‘rookvrije generatie’ in 2040. Dit betekent dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving en dat maximaal 5% van de volwassenen nog rookt.

Zo houden wij toezicht

Wij controleren of ondernemers zich aan de geldende wetten en regels houden. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door inspecties uit te voeren bij winkels, horecazaken en scholen. Ook zetten we minderjarige testkopers in, om na te gaan of verkooppunten de leeftijdgrens respecteren.

Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen wij bijvoorbeeld een boete of andere maatregel opleggen of een officiële waarschuwing geven. We werken volgens het interventiebeleid roken en tabak. Lees meer over de mogelijke gevolgen van een inspectie. Onze inspectieresultaten publiceren we op deze website.