Tabak en rookwaren produceren, importeren en distribueren

Maakt uw bedrijf sigaretten, vapes of andere rookwaren? Of koopt u tabaksproducten en aanverwante producten in het buitenland in om ze door te verkopen in Nederland? Als producent, importeur of distributeur moet u ervoor zorgen dat uw producten aan de wettelijke eisen voldoen. Ook moet u aan de overheid melden welke rookwaren u op de markt brengt.

Waar moet ik op letten als ik rookwaren produceer, importeer of distribueer?

In de Tabaks- en rookwarenwet, het Tabaks- en rookwarenwetbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling staat aan welke eisen tabaksproducten en aanverwante producten (waaronder e-sigaretten/vapes) moeten voldoen.

Eisen aan samenstelling van product

In de wet staan eisen over de samenstelling van de producten. Een sigaret mag bijvoorbeeld maximaal 10 milligram (mg) teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide bevatten. Een e-liquid of e-sigaret/vape mag maximaal 20 mg/ml nicotine bevatten.

Ook is voorgeschreven welke smaakstoffen u mag gebruiken. Sigaretten mogen alleen naar tabak smaken, en bijvoorbeeld niet naar menthol of vanille. Er geldt ook een smaakjesverbod voor e-sigaretten (vapes).

Eisen aan verpakking en etiket

De wet stelt ook eisen aan de verpakking en het etiket van uw producten. De verpakkingen van sigaretten en shag moeten er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • De verpakking bevat afschrikwekkende gezondheidswaarschuwingen in tekst en beeld. De tekst is in het Nederlands.
  • De verpakking heeft altijd dezelfde, onaantrekkelijk bedoelde kleur (donkerbruin-groen).
  • De verpakking heeft een standaard lettertype voor de aanduiding van het merk.

Bekijk ook de product-  en verpakkingseisen voor vapes en e-liquids.

Rapportageplicht voor producenten, importeurs en distributeurs van rookwaren

Als producent, importeur of distributeur bent u verplicht om de volgende gegevens te delen met de overheid:

  • welke typen tabaksproducten en aanverwante producten u produceert, importeert of levert
  • welke merken u produceert, importeert of levert
  • wat de ingrediënten van de producten zijn
  • wat de emissieniveaus van uw producten zijn, dus hoeveel teer, koolmonoxide en nicotine erin zit
  • hoeveel u jaarlijks verkoopt van alle merken en type producten
  • welke marktonderzoeken u heeft gedaan en wat de uitkomsten daarvan waren

Deze gegevens kunt u indienen via het Common Entry Gate Systeem (EU-CEG) van de Europese Commissie. De Europese Commissie stuurt uw gegevens door naar het RIVM in Nederland. Het RIVM gebruikt de gegevens onder meer om onderzoek te doen. Kijk voor meer informatie over de rapportageplicht op de website van het RIVM.

Toezicht op rapportageplicht

De NVWA houdt samen met het RIVM toezicht op de rapportageplicht. Wilt u meer weten over onze werkzaamheden en die van het RIVM? Kijk dan in: