Afwijzing schriftelijke of digitale terugmelding

De inspecteur gaat niet akkoord en beoordeelt de terugmelding als onvoldoende als deze:

  • niet duidelijk en/of niet overtuigend is toegelicht;
  • onvoldoende inzicht geeft in de genomen acties;
  • onvoldoende concreet is geformuleerd;
  • geen of onduidelijke bewijsstukken heeft toegevoegd;
  • niet op tijd binnen is.

Als u niet binnen 3 weken reageert of wanneer u niet afdoende bewijs van herstel en continuering daarvan in de toekomst aantoont, worden voor de beoordeling van de terugmelding kosten in rekening gebracht. Daarnaast volgt binnen 3 maanden een fysieke herinspectie door een inspecteur. Als de overtreding niet naar tevredenheid is opgelost, volgen andere acties waarvoor de NVWA kosten in rekening brengt.

Als u in overtreding blijft, of als u weer in overtreding bent en voorgaande stappen hebben niet geleid tot verbetering, dan kunt u eenĀ  rapport van bevindingen ontvangen, waarna in de meeste gevallen een boete opgelegd wordt.