Digitale terugmelding van de waarschuwing

Direct digitaal terugmelden

Na ontvangst van de waarschuwingsbrief voor een overtreding kunt u digitaal aangeven welke acties u heeft ondernomen om de overtreding op te heffen. Digitaal terugmelden is mogelijk als dit staat vermeld op de schriftelijke waarschuwing.

  • Vermeld het referentienummer van de waarschuwingsbrief en uw KvK- uittrekselnummer.
  • Omschrijf in de invulvelden duidelijk de acties die u ondernomen heeft om de overtredingen direct op te lossen en voor de toekomst te voorkomen.
  • Via de knop 'bijlagen' voegt u foto's en/of ander bewijsmateriaal (aankoopbonnen, offertes) toe, die de genomen actie en de verbeterde situatie aantonen. Voor een aantal overtredingen is toevoegen van bewijsstukken verplicht.

Specificaties voor het bijvoegen van fotomateriaal

De limiet voor bijlagen bij de terugmelding is 7,5 MB (in totaal) en 1,5 MB per bestand.

Maak daarom foto's in een lagere resolutie, of verklein foto's voordat u deze met het formulier verzendt. Foto's verkleinen kan onder andere met speciale via internet beschikbare tools.

Bevestiging van ontvangst van de digitale terugmelding

Na ontvangst van de terugmelding ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van de NVWA. Bel 0900-03 88 als u deze bevestiging niet krijgt.

Beoordeling terugmelding door de inspecteur

De inspecteur die u de schriftelijke waarschuwing gaf beoordeelt uw terugmelding. Alleen als aan alle criteria is voldaan en de inspecteur overtuigd is van de ondernomen acties, wordt de terugmelding als voldoende beoordeeld en wordt van een fysieke herinspectie afgezien. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. De NVWA brengt kosten in rekening voor deze afrondende digitale herinspectie. Lees ook 'Afwijzing van een digitale of schriftelijke terugmelding'.