Schriftelijke terugmelding waarschuwing

Heeft u een waarschuwingsbrief ontvangen voor een overtreding? U kunt schriftelijk aantonen welke acties u heeft ondernomen om de overtreding op te heffen.

Hoe u schriftelijk reageert

Via het telefoonnummer 0900-03 88 vraagt u het terugmeldingsformulier aan.

  • Vermeld het referentienummer van de waarschuwingsbrief, het KvK uittrekselnummer en eventueel uw e-mailadres op het terugmeldingsformulier.
  • Omschrijf in de invulvelden duidelijk de acties die u ondernomen heeft om overtredingen direct op te lossen en voor de toekomst te voorkomen.
  • Voeg foto’s en/of andere bewijsstukken, zoals een aankoopbon of offerte, aan het terugmeldingsformulier toe, die de genomen actie en de verbeterde situatie aantonen. Voor een aantal overtredingen is toevoegen van bewijsstukken verplicht.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Afdeling KBC - Team Administratieve Ondersteuning
Postbus 43006
3540 AA Utrecht

Onder vermelding van ‘Terugmeldingsformulier’.
Om misverstanden te voorkomen raden wij u aan schriftelijke terugmeldingen aangetekend te versturen.

Vermeld uw e-mailadres

Als u uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u per e-mail een afschrift van uw reactie en na de beoordeling het resultaat ervan. Heeft u geen e-mailadres opgegeven, dan ontvangt u een brief waarin alleen het resultaat van de beoordeling is vermeld.

Beoordeling van de schriftelijke afhandeling

De NVWA beoordeelt de schriftelijke afhandeling. Alleen wanneer aan alle criteria is voldaan, beoordeelt de NVWA de schriftelijke afhandeling als voldoende en ziet zij af van een fysieke herinspectie. De NVWA brengt de wettelijk verplichte kosten in rekening voor de beoordeling van uw terugmelding.

Lees ook 'Afwijzing van een digitale of schriftelijke terugmelding'.