Toezicht op de visketen

U vindt hier informatie over het toezicht van de NVWA op de visketen van 2017 tot en met 2020. Bekijk bijvoorbeeld het overzicht van de resultaten van onze controles op zee op de beroepsvisserij. Of lees de resultaten van onze inspecties bij het aanlanden van vis van de vissersboot in de haven. Bekijk ook de resultaten van onze import- en exportcontroles.

In hoeverre zijn onze inspectiecijfers representatief voor de hele visketen?

Niet alle bedrijven en alle levensmiddelen kunnen door de NVWA gecontroleerd worden. Door middel van steekproeven wordt een deel van de totale groep gecontroleerd. De cijfers in de basisinformatiebladen die het resultaat zijn van het toezicht door de NVWA, zijn grotendeels gebaseerd op selectieve steekproeven.


De kans dat het bedrijf of het onderzochte levensmiddel niet voldoet aan wettelijke voorschriften is daarmee groter dan wanneer gecontroleerd wordt op basis van aselecte steekproeven. Deze werkwijze verhoogt de effectiviteit van het toezicht, maar geeft geen exacte cijfers over de naleving in een bepaalde sector.

terug naar de startpagina van de Visketen in beeld