Wat gebeurt er nadat ik een bezwaarschrift heb ingediend?

U heeft een bezwaarschrift bij de NVWA ingediend. Dan krijgt u van ons eerst een ontvangstbevestiging. Daarna behandelen wij uw bezwaar in 4 stappen.

We nemen contact op

Wij nemen altijd contact met u op. We leggen dan uit hoe de bezwaarprocedure gaat. Als wij zien dat uw bezwaarschrift niet volledig is, kunnen wij u ook vragen om uw bezwaarschrift aan te vullen.  Bijvoorbeeld als u geen redenen heeft gegeven, als u niet meldt tegen welk besluit u in bezwaar wilt gaan, of als u uw bezwaarschrift niet heeft ondertekend.

Uw bezwaarschrift is kennelijk niet-ontvankelijk

Er zijn situaties waarin we besluiten om uw bezwaar niet inhoudelijk te beoordelen. Dan wordt uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Als uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is, dan nemen we gelijk een beslissing (zie stap 4 "We nemen een beslissing" hieronder).

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de volgende situaties:

We plannen een hoorzitting

Wij nemen contact met u of uw gemachtigde op om een hoorzitting in te plannen. U kunt aangeven of u gehoord wilt worden. U mag tijdens de zitting hulp krijgen van een advocaat of iemand anders. U heeft ook het recht om af te zien van de hoorzitting. Een hoorzitting kan plaatsvinden op het kantoor van de NVWA of telefonisch.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Wij kunnen u vragen stellen. We nemen tijdens de hoorzitting nog geen besluit. Na de zitting moeten alle feiten bekend zijn, én alle schriftelijke stukken bij ons aanwezig zijn. We stellen na de zitting geen vragen meer.

In bepaalde situaties kunnen wij besluiten om geen hoorzitting te plannen, omdat de zaak voldoende duidelijk is.

Bekijk wat nuttige informatie is om mee te geven bij een boete of maatregel als u bent uitgenodigd voor een hoorzitting.

We bekijken ons besluit opnieuw

We bekijken het oorspronkelijke besluit opnieuw. Dat doen we met de informatie uit uw bezwaarschrift en wat u tijdens de hoorzitting heeft gezegd of heeft laten zien. Wij kijken daarbij naar de feiten en omstandigheden die op dat moment bij ons bekend zijn. Dit gebeurt door een medewerker van team Bezwaar & Beroep die niet eerder betrokken is geweest bij de behandeling van uw zaak.

We nemen een beslissing

U ontvangt binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn een besluit op uw bezwaarschrift. Daarin staat of we u gelijk geven of niet.

U krijgt een van de volgende reacties:

  • U heeft gelijk: uw bezwaar wordt gegrond verklaard.
  • U heeft voor een deel gelijk: uw bezwaar wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.
  • U heeft ongelijk: uw bezwaar wordt ongegrond verklaard.
  • U heeft uw bezwaar te laat ingediend of er is een ander probleem met uw bezwaarschrift: we kunnen dan besluiten om uw bezwaar niet inhoudelijk te behandelen. Dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Lukt het ons niet om binnen deze 6 weken een besluit te nemen? Dan laten wij u weten wanneer u wel een besluit kunt verwachten.

Ik wil mijn bezwaarschrift intrekken

Tijdens de hele bezwaarprocedure kunt u het bezwaarschrift intrekken. Stuur hiervoor een e-mail aan nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Daarnaast kunt u telefonisch contact hierover opnemen met de behandelaar van uw bezwaar. U kunt ook een brief sturen naar: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Divisie Juridische Zaken, Team Bezwaar & Beroep, postbus 43006, 3540 AA Utrecht.