Juridische informatie over openbaarmaking

Reageren op openbaarmaking

Als u het niet eens bent met de voorgenomen openbaarmaking van gegevens over uw onderneming, product of merk dan zijn er de volgende mogelijkheden om daarop te reageren:

Bij het actief openbaar maken van inspectiegegevens heeft de NVWA te maken met juridische spelregels. Deze staan hieronder toegelicht.

Beleidsregel openbaarmaking NVWA

De algemene spelregels voor het actief openbaar maken van inspectieresultaten door de NVWA staan op de pagina Beleidsregel openbaarmaking NVWA.

Overzicht van (ontwerp) besluiten

Een overzicht van alle (ontwerp)besluiten over actieve openbaarmaking van de NVWA is hier te vinden.