Juridische informatie over openbaarmaking

Als u het niet eens bent met de voorgenomen openbaarmaking van gegevens over uw onderneming, product of merk dan zijn er verschillende mogelijkheden om daarop te reageren.

Bij het actief openbaar maken van inspectiegegevens heeft de NVWA te maken met juridische spelregels. Deze worden hieronder toegelicht.

Beleidsregel openbaarmaking NVWA

De algemene spelregels voor het actief openbaar maken van inspectieresultaten door de NVWA staan op de pagina Beleidsregel openbaarmaking NVWA.

Overzicht van (ontwerp) besluiten

Een overzicht van alle (ontwerp)besluiten over actieve openbaarmaking van de NVWA vindt u op de pagina Overzicht van gepubliceerde Woo-besluiten bij de NVWA.