Bezwaar en beroep tegen de bestuurlijke boete

Wij leggen de boete op met een boetebeschikking. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking bij ons bezwaar maken.

Wat moet in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift zet u:

  • de datum van uw bezwaar;
  • uw naam en adres;
  • omschrijving boetebeschikking (briefkenmerk, datum en boetezaaknummer, of een kopie van de hele beschikking);
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Zorg dat u alle bovenstaande gegevens vermeldt en uw handtekening zet. Als iets ontbreekt kunnen wij het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren en niet behandelen.

Het instellen van bezwaar en beroep heeft geen opschortende werking. Dat betekent dat u de boete wel eerst moet betalen.

Wat in het bezwaarschrift moet staan

  • de datum
  • uw naam en adres
  • omschrijving boetebeschikking (briefkenmerk, datum en boetezaaknummer, of een kopie van de hele beschikking)
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Als iets ontbreekt kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard en niet behandeld.

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?

Naar aanleiding van het bezwaar nemen wij een nieuwe beslissing. Tegen die beslissing kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Rotterdam. Valt uw boete onder de Geneesmiddelenwet? Dan gaat u in beroep bij de rechtbank van uw woonplaats. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kunt u vervolgens in hoger beroep gaan.