Verscherpt toezicht

De NVWA treedt hard op tegen ondernemers die meerdere keren niet aan de wet voldoen. Deze ondernemingen komen onder verscherpt toezicht te staan.

De NVWA treedt hard op tegen ondernemers die vaak de gezondheid van consumenten in gevaar brengen. Hierbij gaat het om een klein deel van de bedrijven die meerdere keren niet aan de wet voldoen. Deze ondernemingen komen onder verscherpt toezicht te staan.

Regulier toezicht

Volgens de wet zijn ondernemers zelf verantwoordelijk voor de (voedsel)veiligheid in hun bedrijf. Het reguliere toezicht vindt risicogericht plaats bij bedrijven waar de voedselveiligheid voldoet, óf na meldingen van afnemers of consumenten. Bedrijven die slecht presteren krijgen extra controles.