NVWA attendeert op extra importregels vanwege schorskever

In Nederland zijn dit jaar verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import van tropische planten en op teeltbedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU. Op twee bedrijven is echter Euwallacea fornicatus aangetroffen, een schorskever die een groot risico vormt voor de EU vanwege schade aan teelt en openbaar groen. Bij een vondst neemt de NVWA maatregelen om deze soort uit te roeien. Daarnaast stelt de EU op korte termijn strengere import-eisen in met mogelijk grote gevolgen op de import van diverse planten uit niet EU-landen.

Kever van Euwallacea fornicatus (een niet-Europese Scolytinae soort).
Beeld: ©Rachel Osborn, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org
Kever van Euwallacea fornicatus (een niet-Europese Scolytinae soort).

Om de sector te informeren hield de NVWA 19 oktober een online-voorlichtingsbijeenkomst over de niet-Europese schorskevers. Daarbij is uitleg gegeven over de te nemen maatregelen bij een vondst van deze quarantaine-organismen en over de nieuwe toekomstige regelgeving.

Wie deze bijeenkomst heeft gemist of de informatie wil nalezen kan terecht in ons webdossier Niet-Europese schorskevers (Scolytinae). Hier staat ook hoe een mogelijke besmetting met schorskevers is te herkennen. Bij het vermoeden van zo’n besmetting, is het verplicht deze bij de keuringsdienst of de NVWA te melden.

Quarantainestatus niet-Europese schorskevers

Alle soorten schorskevers die niet in Europa voorkomen hebben de EU quarantaine-status. Bij een vondst bij import of op een bedrijf legt de NVWA daarom maatregelen op. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in soorten met een duidelijk risico voor de EU (categorie 1) en soorten die weinig risico vormen (categorie 2). Maatregelen voor de eerst categorie zijn gericht op uitroeiing. Maatregelen voor de tweede categorie zijn bedoeld om verspreiding van het organisme via de handel in planten te voorkomen. Op de NVWA website is te lezen, welke maatregelen in welke situatie worden genomen.

Aanvullende eisen, actie vereist in 2022

Al in februari 2022 voert de EU meerdere wijzigingen door in de regelgeving. Eén daarvan kan flinke gevolgen hebben voor de import van potplanten uit niet-EU landen. Dit betreft onder meer Ficus, Howea, Mimosa en Wisteria en diverse andere soorten. Voor meerdere plantensoorten gaan namelijk aanvullende eisen gelden vanwege het risico dat de schorskever Euwallacea fornicatus, een quarantainesoort, met deze planten meelift. Vanaf februari 2023 is import van die planten uit alle niet-EU landen alleen nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Veel exporterende landen moeten daarom al in 2022 actie ondernemen om aan die voorwaarden te kunnen voldoen. Voor welke planten de nieuwe eisen gaan gelden en wat de voorwaarden zijn leest u bij Vanaf 2023 aanvullende eisen voor import van Ficus en andere waardplanten.

Voorbereiden op gewijzigde situatie

Kwekers of handelaren die betreffende plantensoorten met een stamdiameter groter dan 2 cm willen importeren, moeten zich nu al voorbereiden op de nieuwe situatie door hun leveranciers te infomeren over de wijzigingen. Daarbij is het zaak om de leveranciers bij de fytosanitaire autoriteiten van dat land na te laten gaan of Euwallacea fornicatus daar voorkomt. Zo ja, dan moet de leverancier met de autoriteiten overleggen aan welke eisen kan worden voldaan. Daartoe is ook Engelstalige informatie beschikbaar via de website van de EU (download "Annex - Ares(2021)4803196". De importeisen voor Euwallacea fornicatus staan bij punt 32.1 op pagina 35-36).

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).