Wettelijke regels

De wettelijke regels voor de veiligheid van attractietoestellen staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

  • De veiligheid van attractietoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). (Stb 1996, 474). Dit Warenwetbesluit heeft betrekking op het ontwerp- en fabricageproces, de keuring voor de ingebruikname, de periodieke keuring in de gebruiksfase, het bijhouden van een logboek of actueel dossier en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
  • Nadere regels attractie- en speeltoestellen (Stcrt. 33 van 17 februari 1997).

Uitzonderingen

De wettelijke bepalingen in het WAS zijn niet van toepassing op:

  • Attractietoestellen die uitsluitend in het buitenland worden gebruikt.
  • Kleine, elektrisch aangedreven attractietoestellen, bestemd voor maximaal 3 kinderen (denk aan kleine attractietoestellen in winkelcentra). Hiervoor gelden het Warenwetbesluit machines en het Warenwetbesluit elektrisch materiaal.
  • Ook attracties die tijdelijk in Nederland verblijven, moeten een geldig keuringscertificaat hebben dat is afgegeven door een aangewezen keuringsinstelling (AKI). Meer informatie over AKI’s op pagina Rol NVWA en andere organisaties.