Huisdieren meenemen van en naar Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Hier vindt u meer informatie over het reizen met huisdieren van en naar het Verenigd Koninkrijk. Met huisdieren bedoelen we in dit geval honden, katten en fretten. Onderaan de pagina vindt u ook informatie over het reizen met andere dieren.

U reist van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk

Wilt u huisdieren meenemen naar het Verenigd Koninkrijk vanuit de EU?

De volgende eisen blijven gelden voor uw hond, kat of fret:

 • chip ter identificatie (moet geplaatst zijn vóór de rabiësvaccinatie);
 • rabiësvaccinatie (vervoer pas mogelijk minimaal 21 dagen na de eerste vaccinatie)
 • geldig Europees dierenpaspoort
 • behandeling tegen lintworm (Echinococcus). Dit geldt alleen voor honden. De dierenarts moet deze behandeling minimaal 1 dag (24 uur) en maximaal 5 dagen (120 uur) voor het tijdstip van binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk uitvoeren en dit vermelden in het paspoort. Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts.
 • een door uzelf ingevulde verklaring meenemen, waarin staat dat het dier niet overgaat naar een andere eigenaar.

U kunt alleen via goedgekeurde routes met uw huisdier naar het Verenigd Koninkrijk reizen.

Commerciële export alleen met gezondheidscertificaat

Voor de commerciële export van honden, katten en fretten naar het Verenigd Koninkrijk heeft u een gezondheidscertificaat nodig. Dit kan alleen worden afgegeven door de NVWA. Onder commerciële export valt het volgende:

 • eigendomsoverdracht van het dier;
 • als de eigenaar zelf niet naar het Verenigd Koninkrijk reist binnen 5 dagen voor of na de reis van het dier;
 • reizen met meer dan 5 dieren (met uitzondering van dieren voor shows of wedstrijden).

Meer informatie over het gezondheidscertificaat voor honden, katten en fretten vindt u via de exportassistent.

Verboden honden

Sommige honden zijn in het Verenigd Koninkrijk niet toegestaan. Het gaat om de volgende typen honden:

 • Pitbull terriër
 • Japanse tosa
 • Argentijnse dog
 • Fila brasileiro

Hoe de honden er uitzien is belangrijker dan ras of naam. Zie voor meer informatie de pagina banned dogs op de website gov.uk.

Met een ander soort huisdier naar het Verenigd Koninkrijk reizen

Als u een ander huisdier mee wilt nemen naar het Verenigd Koninkrijk, kunt u via de exportassistent nagaan of voor deze diersoort een gezondheidscertificaat beschikbaar is. Wilt u uw paard meenemen naar het buitenland? Gebruik de digitale handleiding om te zien waar u aan moet voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk via pettravel@apha.gov.uk.

U reist van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland

Als u van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland (terug)reist, dan heeft u geen bloedtest nodig, maar moet uw hond, kat of fret wel aan de volgende eisen voldoen:

 • chip ter identificatie (moet geplaatst zijn vóór de rabiësvaccinatie, dit mag ook op dezelfde dag zijn)
 • geldige rabiësvaccinatie (vervoer pas mogelijk minimaal 21 dagen na de eerste vaccinatie). Als het dier al eerder gevaccineerd is en deze vaccinatie is nog geldig, dan is deze wachttijd niet nodig.
 • geldig reisdocument
 • het dier is minstens 15 weken oud.

Wat is een geldig reisdocument?

Een geldig reisdocument is:

 • een Europees dierenpaspoort dat in een lidstaat van de EU is afgegeven. Deze kan het dier dus alleen hebben als het eerder in de EU is geweest, of;
 • een gezondheidscertificaat dat is afgegeven door de officiële autoriteit van het VK. Bij niet-commerciële import is dat dit certificaat en deze eigenaarsverklaring. Deze mogen ook alleen in het Engels meegenomen worden (ook al staat er dat het ook in het Nederlands moet).

Wat is een ongeldig reisdocument?

Een ongeldig reisdocument is een:

 • Europees dierenpaspoort dat is uitgegeven in het VK vóór 1 januari 2021

Let op: Een dierenarts in het VK mag vanaf 1 januari 2021 vaccinaties tegen rabiës niet meer in een Europees dierenpaspoort bijschrijven. De dierenarts in het VK moet deze vaccinaties op een gezondheidscertificaat vermelden als u met uw huisdier naar de EU reist.

Wanneer is het commerciële en wanneer is het niet-commerciële import?

Het is commerciële import als:

 • het dier voor eigendomsoverdracht bestemd is,
 • de eigenaar niet meereist of niet binnen 5 dagen dezelfde reisbeweging maakt
 • als u meer dan 5 dieren meeneemt.

Uitzondering: tentoonstelling of wedstrijd

Reist u met meer dan 5 honden, katten of fretten per persoon voor deelname aan een tentoonstelling of wedstrijd? Dan mag u wel met uw dieren naar de EU (terug)reizen zonder keuring bij binnenkomst. Hiervoor heeft u schriftelijk bewijs nodig dat de dieren geregistreerd zijn voor deelname aan het evenement. Ook moeten de dieren ouder zijn dan 6 maanden.

Wat moet ik doen bij commerciële import?

U moet de dieren bij aankomst in de EU laten keuren in een aangewezen grenscontrolepost. In Nederland kan dit alleen op luchthaven Schiphol. Dit betekent dat u de dieren niet met de ferry vanuit het Verenigd Koninkrijk direct naar Nederland mag vervoeren. Er is dan ook een ander certificaat nodig. Kijk bij import voor meer informatie over de keuring van dieren.

Het is hiervoor nodig een pet shipper in de arm te nemen die de vooraanmelding kan maken en een afspraak op het inspectiecentrum. Deze kunt u vinden via de website Ipata.

Registratieplicht honden

Na aankomst uit het buitenland moet u uw hond(en) registreren. Binnen 2 weken moeten ze worden geregistreerd bij een aangewezen databank, als de hond langer dan 3 maanden in de EU blijft. Zie voor identificatie en registratie van honden de website van RVO.

U reist vanuit een land buiten de EU via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk

Als u vanuit een land buiten de EU via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk reist, bijvoorbeeld als u vliegt op Schiphol en verder reist met de ferry, dan moet uw huisdier ook aan de eisen van de EU voldoen. Het gezondheidscertificaat dat vereist is voor het Verenigd Koninkrijk volstaat niet als geldig reisdocument. Voor informatie over de eisen die het Verenigd Koninkrijk aan uw huisdier stelt, zie de website van gov.uk. Zie voor meer informatie over de eisen van de EU onze keuzehulp Honden en katten meenemen uit het buitenland.

Wat moet ik bij aankomst doen bij niet-commerciële import?

Bij aankomst op de ferryterminal of luchthaven in Nederland meldt u zich met uw huisdier bij de Douane (aangifte goederen – goods to declare). De Douane controleert uw huisdier en de bijbehorende papieren. Het dier wordt altijd op het eerste punt van binnenkomst in de EU gecontroleerd.

Andere huisdieren meenemen vanuit het Verenigd Koninkrijk

Als u een ander huisdier mee wilt nemen vanuit het Verenigd Koninkrijk kunt u op Import Veterinair Online (IVO) kijken wat de importeisen zijn.

Vervolgens selecteert u (na ‘beginnen’):

 • Categorie: dierlijk
 • Vorm: levend dier en levend product
 • Soort: gezelschapsdieren. Scroll vervolgens naar beneden om te kijken of uw dier hieronder valt. Kies anders bijvoorbeeld vogels, overige dieren bij reptielen of hond kat handel.
 • Bestemming: invoer
 • Land van oorsprong: Groot-Brittannië

Daarna beantwoordt u de vragen als dat van toepassing is en ziet u of import is toegestaan of niet en onder welke voorwaarden.

Beschermde dieren (CITES)

Misschien behoort het dier dat u wilt meenemen uit het Verenigd Koninkrijk tot een beschermde soort. Voor invoer van beschermde dieren uit een land buiten de EU heeft u mogelijk ook een CITES-vergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij Handel in beschermde dieren op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).