Eisen voor verkopers van e-sigaretten en navulvloeistoffen

Verkopers vinden hier de eisen voor de verkoop van e-sigaretten en navulvloeistoffen. U mag bijvoorbeeld alleen e-sigaretten verkopen aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Ook geldt een reclameverbod en zijn er voorwaarden voor internetverkoop aan het buitenland. De NVWA controleert of u zich aan deze verkoopeisen houdt.

Let op

Een verkoper wordt een importeur op het moment dat hij dampwaren koopt uit het buitenland en deze weer doorverkoopt in Nederland. In dit geval gelden voor verkopers dezelfde eisen als de eisen voor producenten en importeurs van e-sigaretten.

Vragen over wetgeving

Leeftijdgrens

U mag geen e-sigaretten verkopen aan personen van wie u niet heeft vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. U hoeft de leeftijd niet vast te stellen als de koper overduidelijk ouder is dan 18 jaar. De leeftijdgrens geldt ook voor de verkoop van navulverpakkingen of patronen. Het maakt niet uit of er nicotine in zit.

Reclameverbod en sponsoringverbod

U mag geen reclame maken voor dampwaren. Het maakt hierbij niet uit of er nicotine in zit. Sponsoring is ook verboden. Alléén speciaalzaken mogen onder voorwaarden reclame voor dampwaren maken.

Registratie voor verkoop buiten Nederland

U mag dampwaren op afstand naar het buitenland verkopen (veelal via internetverkoop). Dit heet grensoverschrijdende verkoop op afstand. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. U moet zich onder andere registreren in Nederland en in de Europese landen waar u verkoopt. Bovendien mag u alleen naar andere landen binnen Europa verkopen als die landen dat ook toestaan. Buitenlandse bedrijven mogen ook in Nederland verkopen.

Rol NVWA

De NVWA controleert of verkopers van e-sigaretten en navulvloeistoffen zich aan de regels houden. In ons interventiebeleid tabak en rookwaren en in ons interventiebeleid productveiligheid staan de maatregelen die wij kunnen nemen bij overtredingen.

Vraag en antwoord

Meer informatie