Informatie voor dierenartsen over het reizen met honden en katten buiten de EU

Bent u dierenarts voor gezelschapsdieren? Wil een eigenaar van een hond of kat naar een land buiten de EU reizen? Of heeft hij of zij een hond of kat meegenomen naar Nederland? Hier leest u waar u als dierenarts op moet letten.

Tips bij reizen naar een land buiten de EU met een hond of kat en terug

Het is belangrijk om te weten of ze naar een hoog- of laagrisicoland voor rabiës gaan. Gaat hij of zij naar een 'hoogrisicoland' voor rabiës? Adviseer dan om de titerbepaling vóór vertrek uit Nederland te doen. Als ze terug willen komen naar de EU en de bloedafname wordt pas in het hoogrisicoland gedaan, geldt er namelijk een wachttijd van drie maanden in het andere land. Het dier moet dan dus drie maanden na de bloedafname in het andere land blijven voor het terug kan reizen naar de EU. Dit is niet nodig als de bloedafname van te voren in de EU is uitgevoerd. De bloedtest is levenslang geldig als de rabiësvaccinatie bijgehouden wordt.

Een dierenarts buiten de EU (ook niet in de Nederlandse Antillen) mag geen rabiësvaccinaties in het EU-dierenpaspoort schrijven. Dan is er voor de terugreis namelijk een gezondheidscertificaat afgegeven door de autoriteit in het land buiten de EU nodig. Zorg dus dat de rabiësvaccinatie nog zo lang mogelijk geldig is in het land buiten de EU.

Hoe weet ik of een land een hoog- of laagrisicoland voor rabiës is?

Er zijn 3 manieren om te bepalen of een land een hoog- of laagrisicoland voor rabiës is:

 1. Als een land op deze webpagina genoemd wordt is het een laag risicoland met betrekking tot rabiës. Deze landenlijst staat in bijlage II (deel I en deel II) op pagina 6 en 7.
 2. U kunt dit ook vinden in de huisdierentool. Als er vragen staan over een bloedtest op rabiës, betekent dit dat het geselecteerde land een hoogrisicoland is.
 3. Een andere manier is te kijken op deze webpagina: Import Veterinair Online (nvwa.nl). Door met de muis boven het land te hangen, kunt u het land wijzigen. Ook hier geldt; wanneer er iets over de serologische test staat het een hoogrisicoland is en wanneer er '21 dagen' staat het een laagrisicoland is.

Zie voor meer informatie de pagina Met hond of kat op reis buiten de EU.

Een hond of kat meenemen naar Nederland uit een land buiten de EU

Als iemand een hond of kat van buiten de EU heeft meegenomen naar Nederland moet hij of zij een gezondheidscertificaat aan u kunnen laten zien. Er zijn 2 verschillende certificaten: voor commercieel of niet-commercieel verkeer. Dieren die naar Nederland komen via een stichting zijn een voorbeeld van commercieel verkeer. Een hond of kat die meekomt naar Nederland omdat de eigenaar hierheen verhuist is een voorbeeld van niet-commercieel verkeer. Een hond of kat kan alleen als niet-commercieel naar de EU reizen als:

 • het dier reist omdat de eigenaar moet reizen en niet van eigenaar verandert;
 • de eigenaar met de hond of kat meereist of binnen 5 dagen dezelfde reis maakt;
 • het om niet meer dan 5 honden of katten gaat.

Gezondheidscertificaat voor commercieel verkeer

 • Het gaat om twee documenten: het gezondheidscertificaat voor commercieel verkeer en het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB, in het Engels heet dit CHED).
 • Het gezondheidscertificaat is afgegeven door de autoriteit van het land waar het dier vandaan komt. De eigenaar moet een kopie hiervan kunnen laten zien die gewaarmerkt is door de autoriteit van de lidstaat waar het dier de EU binnen is gekomen (in Nederland de NVWA).
 • Het GGB of CHED hebben ze gekregen van de autoriteit van de lidstaat waar het dier de EU is binnengekomen en gecontroleerd. Die autoriteit heeft het GGB getekend en gestempeld en hierop staat of bij de controle van het dier alles in orde was.
 • Het dier moet via een grenscontrolepost de EU binnengekomen zijn. In Nederland is dit alleen Schiphol (KLM dierenhotel of Schiphol Animal Centre).
 • Een hond of kat uit een hoogrisicoland voor rabiës moet minimaal 7 maanden oud zijn.
 • Een hond of kat uit een laagrisicoland voor rabiës moet minimaal 15 weken oud zijn.

Gezondheidscertificaat voor niet-commercieel verkeer

 • Dit gezondheidscertificaat is ook afgegeven en getekend door de autoriteit van het land buiten de EU.
 • De bevoegde autoriteit van de lidstaat (dit kan ook de Douane zijn) waar het dier de EU is binnengekomen heeft het certificaat ondertekend en gestempeld als bij de controle van het dier alles in orde was.
 • Bij dit document zit een eigendomsverklaring.
 • Een hond of kat uit een hoogrisicoland voor rabiës moet minimaal 7 maanden oud zijn.
 • Een hond of kat uit een laagrisicoland voor rabiës moet minimaal 15 weken oud zijn.

Welke gegevens van het certificaat kan ik overnemen in het EU-dierenpaspoort?

Voldoet alles aan de eisen zoals hierboven beschreven? Dan mag u ook de gegevens die u als dierenarts niet zelf kunt controleren of uitvoeren van het certificaat overnemen in het EU-dierenpaspoort, zoals bijvoorbeeld de datum inbrengen chip en rabiësvaccinatie. In de rubriek 'Overig' van het dierenpaspoort vermeldt u dat u de gegevens heeft overgenomen van het gezondheidscertificaat met het certificaatnummer en de datum. De eigenaar moet dit certificaat bij het paspoort bewaren.

Twijfels of vragen over het gezondheidscertificaat?

Twijfelt u over het gezondheidscertificaat? Dan kunt u contact met ons opnemen, zodat wij het kunnen beoordelen. Vermoedt u dat het om illegale import gaat? Doe dan een melding bij de NVWA.