Inspectieresultaten horeca

De NVWA controleert of horeca-ondernemers hygiënisch werken en op een veilige manier met voedsel omgaan. Daarom voeren we inspecties uit bij horecagelegenheden. De resultaten van onze inspecties zijn openbaar.

Bekijk de inspectieresultaten

Wilt u weten of een horecagelegenheid voedselveilig werkt? Kijk dan op de website openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl, bij de openbaargemaakte inspectieresultaten horeca. Hier ziet u de naam en adres van het bedrijf zoals die bij de Kamer van Koophandel zijn vastgelegd. Ook ziet u hoe het bedrijf beoordeeld is.

Waar let de NVWA op bij inspectie van een horecabedrijf?

Onze inspecteurs letten op de volgende zaken:

 • juiste omgang met voedsel
  Bijvoorbeeld: Slaat de horeca-ondernemer voedsel op een veilige manier op? Hoe wordt voedsel verhit en gekoeld? Houdt de ondernemer zich aan de voorschriften voor bewaartemperatuur en houdbaarheid? Werkt het bedrijf wel volgens een voedselveiligheidsplan (HACCP-plan)?
 • informatie over allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen
  Bijvoorbeeld: Geeft de ondernemer informatie over ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken, zoals pinda’s, noten, eieren en soja?
 • hygiëne
  Bijvoorbeeld: Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud? Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om besmetting van levensmiddelen met microbiologisch, chemische en fysieke verontreinigingen te voorkomen?
 • ongediertewering
  Bijvoorbeeld: Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om plaagdieren als ratten en muizen uit de bedrijfsruimten te weren? Wordt er regelmatig gecontroleerd op sporen van plaagdieren? Onderneemt de ondernemer actie als er sporen worden aangetroffen?

Oordeel na inspectie

Een inspectie leidt tot een van de volgende oordelen:

 • voldoet
  Er zijn geen of alleen kleine tekortkomingen. Soms staat achter het oordeel: ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’. Dan is er geen inspectie geweest, maar is het bedrijf aangesloten bij een door ons geaccepteerd controle- en adviesbureau. Deze bureaus letten erop dat horecagelegenheden aan de wettelijke eisen voldoen.
 • verbeterpunten vastgesteld
  De inspecteur heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd. De ondernemer krijgt de mogelijkheid om dit te verbeteren. Dan volgt een herinspectie.
 • verscherpt toezicht
  Bij dit bedrijf hebben onze inspecteurs vaker ernstige overtredingen geconstateerd. De ondernemer moet dit zo snel mogelijk verbeteren. Wij doen een herinspectie om te kijken of de situatie verbeterd is. Heeft het bedrijf niets of onvoldoende gedaan? Dan kunnen wij de activiteiten van het bedrijf stilleggen.

Geen recente gegevens

Bij sommige bedrijven staat ‘geen recente gegevens’. Dan is er nog geen inspectie geweest. Of de laatste inspectie was langer dan 2 jaar geleden.

Horecaformule? 2 beoordelingen

Hoort een horecazaak bij een formule of keten, bijvoorbeeld Van der Valk, Bagels & Beans of McDonald’s? Dan krijgt de horecazaak 2 beoordelingen. De ene is gebaseerd op een inspectie bij het bedrijf zelf, de ander is gebaseerd op inspecties bij bedrijven in de formule. Die laatste beoordeling noemen we ‘formule-oordeel’.

Kijk voor meer informatie op de pagina over inspectieresultaten bij horecaformules.

Waarom maakt de NVWA de inspectieresultaten openbaar?

De inspectieresultaten geven een goed beeld van de voedselveiligheid in de horeca. Als consument kunt u daar uw keus op baseren, bijvoorbeeld als u uit eten wilt gaan. Ook kan openbaarmaking ondernemers stimuleren om beter om te gaan met voedselveiligheid, en zo de wetten en regels beter na te leven. Verder willen we consumenten met de openbaarmaking ook inzicht geven in het werk van de NVWA.

Wettelijke basis voor openbaarmaking

We maken de inspectieresultaten openbaar op basis van artikel 44 van de Gezondheidswet (Gzw). Voor we een inspectieresultaat openbaar maken, informeren we de horeca-ondernemer eerst per brief. Tegelijkertijd publiceren we het besluit om het inspectieresultaat openbaar te maken op onze website nvwa.nl: zie het Overzicht van besluiten openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij Horeca. 2 weken later maken we de gegevens openbaar.

Van welke horecabedrijven maakt de NVWA de inspectiegegevens openbaar?

Wij maken inspectiegegevens openbaar van horecagelegenheden die voedsel verhandelen, zoals restaurants en cafetaria’s. Bij de KVK staan zij ingeschreven met 1 van de volgende SBI-codes:

 • 55.10.1 Hotel-restaurants
 • 55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden
 • 56.10.1 Restaurants
 • 56.10.2 Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen en dergelijke

Zelf horeca-ondernemer?

Bent u zelf horeca-ondernemer? Op onze website openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl staat hoe uw horecabedrijf is beoordeeld na een inspectie. Voordat wij de gegevens van uw bedrijf openbaar maken, ontvangt u daar altijd eerst een brief over. Tegelijkertijd wordt het besluit tot openbaarmaking gepubliceerd op onze website. De openbaarmaking volgt 2 weken later.

Als horeca-ondernemer heeft u misschien vragen over de openbaarmaking. Zo worden ons wel eens de volgende vragen gesteld:

Nog vragen over openbaarmaking?

Heeft u nog andere vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen, of kijk op de webpagina met algemene informatie over openbaarmakingen.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum.