Inspectieresultaten horeca, ambacht en retail

Bedrijven die eten en drinken aanbieden moeten hygiënisch werken en op een veilige manier met voedsel omgaan. We voeren inspecties uit bij bedrijven in de horeca, ambacht en retail. Bijvoorbeeld in restaurants, bij bakkers en in supermarkten. Wij maken de resultaten van onze inspecties openbaar.

Bekijk inspectieresultaten horeca, ambacht en retail

Wilt u weten of een bedrijf voedselveilig werkt? Kijk op de website openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl, bij de inspectieresultaten horeca, ambacht en retail. Hier ziet u de naam en het adres van het bedrijf zoals deze bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn geregistreerd. Ook ziet u ons oordeel over het bedrijf.

Waar letten we op tijdens onze inspecties?

Onze inspecteurs kijken onder andere naar:

 • Juiste omgang met voedsel
  Bijvoorbeeld: Slaat de ondernemer voedsel op een veilige manier op? Hoe wordt voedsel verhit en gekoeld? Houdt de ondernemer zich aan regels over bewaartemperatuur en houdbaarheid? Werkt het bedrijf volgens een voedselveiligheidsplan (HACCP-plan)?
 • Informatie over allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen
  Bijvoorbeeld: Geeft de ondernemer informatie over ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken, zoals pinda’s, noten, eieren en soja?
 • Hygiëne
  Bijvoorbeeld: Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud? Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om besmetting van voedsel te voorkomen?
 • Plaagdierbeheersing
  Bijvoorbeeld: Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om plaagdieren zoals ratten en muizen uit de bedrijfsruimten te weren? Wordt er regelmatig gecontroleerd op sporen van plaagdieren? Onderneemt de ondernemer actie als er sporen worden aangetroffen?

Welk oordeel geven we na de inspectie?

Een inspectie leidt tot 1 van de volgende 3 oordelen:

 • Voldoet
  Er zijn geen of alleen kleine tekortkomingen. Soms staat achter het oordeel: ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’. Dan is er geen inspectie geweest, maar is het bedrijf aangemeld via een door ons geaccepteerd controle- en adviesbureau. Deze bureaus letten erop dat bedrijven die eten en drinken aanbieden aan consumenten aan de wettelijke eisen voldoen.
 • Verbeterpunten vastgesteld
  De inspecteur heeft een of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd. De ondernemer krijgt de mogelijkheid om dit te verbeteren. Daarna volgt een herinspectie.
 • Verscherpt toezicht
  Bij dit bedrijf hebben wij vaker ernstige overtredingen geconstateerd. De ondernemer moet dit zo snel mogelijk verbeteren. Wij doen een herinspectie om te kijken of de situatie verbeterd is. Heeft het bedrijf niets of onvoldoende gedaan? Dan kunnen wij de activiteiten van het bedrijf stilleggen. Lees meer over verscherpt toezicht voor horeca, ambacht en retail.

Geen recente gegevens

Bij sommige bedrijven staat ‘geen recente gegevens’. Er is dan nog geen inspectie geweest. Of de laatste inspectie was langer dan 2 jaar geleden.

Formule van levensmiddelenbedrijf krijgt 2 beoordelingen

Hoort een levensmiddelenbedrijf bij een formule of keten, bijvoorbeeld Bakkerij Bart, Bagels & Beans, Jumbo of Keurslagers? Dan krijgt het bedrijf 2 beoordelingen. De ene is gebaseerd op een inspectie bij het bedrijf zelf, de andere is gebaseerd op inspecties bij bedrijven in de formule. Die laatste beoordeling noemen we het ‘formule-oordeel’.

Kijk voor meer informatie op de pagina over inspectieresultaten bij formulebedrijven.

Waarom maken wij onze inspectieresultaten openbaar?

De inspectieresultaten geven een beeld van de voedselveiligheid bij bedrijven die eten en drinken aanbieden aan de consument. Consumenten kunnen daar hun keuze op baseren, bijvoorbeeld als ze uit eten willen gaan of ergens eten en drinken kopen. Ook stimuleert openbaarmaking ondernemers de wetten en regels na te leven. En we bieden consumenten met de openbaarmaking inzicht in het werk van de NVWA.

Wettelijke basis voor openbaarmaking

We maken de inspectieresultaten openbaar op basis van artikel 44 van de Gezondheidswet (Gzw). Voordat we inspectieresultaten openbaar maken, informeren we de ondernemer eerst per brief. Tegelijkertijd publiceren we het besluit om het inspectieresultaat openbaar te maken op onze website. Bekijk het Overzicht van besluiten openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij horeca, ambacht en retail. Na 2 weken maken we de gegevens openbaar.

Van welke bedrijven maken we de inspectiegegevens openbaar?

Wij maken inspectiegegevens openbaar van bedrijven die eten en drinken aanbieden aan de consument. Bij de KvK staan zij ingeschreven met 1 van de volgende SBI-codes (deze code geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is):

 • 55.10.1 Hotel-restaurants
 • 55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden
 • 56.10.1 Restaurants
 • 56.10.2 Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen en dergelijke

Sinds 1 juli 2024 maken wij ook de inspectieresultaten van bedrijven met de volgende SBI-codes openbaar:

 • 47.11 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
 • 10.71 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
 • 47.22.1 Winkels in vlees en vleeswaren
 • 47.24.1 Winkels in brood en banket
 • 47.29.3 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
 • 47.23 Winkels in vis
 • 47.21 Winkels in aardappelen, groenten en fruit
 • 47.29.1 Winkels in kaas
 • 47.22.2 Winkels in wild en gevogelte
 • 55.20.2 Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties

Ik heb een bedrijf dat eten en drinken aanbiedt aan consumenten

Bent u zelf ondernemer en heeft u een bedrijf dat eten en drinken aanbiedt aan consumenten? Op onze website openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl staat hoe uw bedrijf is beoordeeld na een inspectie. Voordat wij de gegevens van uw bedrijf openbaar maken, ontvangt u daar altijd eerst een brief over. Tegelijkertijd wordt het besluit tot openbaarmaking gepubliceerd op onze website. De openbaarmaking volgt 2 weken later.

Bij mijn zaak staat geen inspectieresultaat vermeld. Kan ik een inspectie aanvragen?

Nee, u kunt zich niet bij ons aanmelden voor een inspectie. Wij selecteren zelf de bedrijven die wij inspecteren.

Zolang er geen inspectie heeft plaatsgevonden, staat er ‘geen recente gegevens’ bij uw bedrijf. Dit gebeurt ook als de laatste inspectie langer dan 2 jaar geleden was.

U kunt zich wel aanmelden bij een door ons geaccepteerd controle- en adviesbureau. Zo’n bureau voert ook inspecties uit. Bij een positief resultaat krijgt u het oordeel ‘voldoet’ op onze site. Daarbij staat de tekst: ‘gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’.

Kan ik bezwaar maken tegen de openbaarmaking van het inspectieresultaat?

Ja, dat kan. U kunt een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken na de dag waarop het definitieve besluit bekend is gemaakt. Let op: het indienen van een bezwaarschrift houdt de openbaarmaking niet tegen. Dat kan alleen met een voorlopige voorziening.

Hoe vraag ik een voorlopige voorziening aan?

Wilt u er zeker van zijn dat uw gegevens niet op de website verschijnen tot uw bezwaarschrift is afgehandeld? Vraag dan een voorlopige voorziening aan. Dit moet al binnen 2 weken na bekendmaking van het besluit. U kunt uw verzoek indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement. De voorzieningenrechter beoordeelt uw verzoek. De rechter kan bevelen dat uw gegevens niet op de website mogen verschijnen totdat de bezwaarprocedure is afgerond.

Wordt uw bezwaar gegrond verklaard? Dan publiceren we de gegevens niet op openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl. In deze lijst op onze website worden de gegevens onleesbaar gemaakt.

Let op: Wij raden aan om contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. U kunt uw zaak eerst met ons bespreken. Soms blijkt dat het niet nodig is om bezwaar te maken of dat het weinig zin heeft.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze openbaarmakingen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen. Of kijk op de webpagina met algemene informatie over openbaarmakingen.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum.