Informatie voor dierenartsen

(update 22 juli 2022)  Door de acute noodsituatie hebben de EU-lidstaten afgesproken flexibel om te gaan met mensen die met hun huisdier uit Oekraïne en Rusland zijn gevlucht. In dit bericht leest u hoe we samen het risico op de insleep van rabiës zo klein mogelijk houden.

Welke voorzorgsmaatregelen neem ik als een hond of kat uit Oekraïne of Rusland in mijn spreekkamer komt?

 • Voorkom bijt-, krab- en likincidenten met deze dieren.
 • Doe het dier tijdens het bezoek aan de praktijk standaard een muilkorf om.
 • Neem zoveel mogelijk maatregelen om contact met andere dieren in de praktijk te voorkomen. Laat ze bijvoorbeeld apart komen.
 • Gebruik handschoenen en bescherm wondjes met een pleister.
 • Doe een extra laag kleding over de werkkleding.
 • Gebruik een gelaatscherm of een beschermende bril.

Meer informatie over passende hygiënemaatregelen kunt u vinden op de website van de Faculteit Diergeneeskunde.

Meld bijt- en krabincidenten bij de huisarts of de GGD in de regio. Dit geldt ook voor andere betrokkenen, zoals gastgezinnen.

Wat doe ik verder als een hond of kat uit Oekraïne of Rusland in mijn spreekkamer komt?

 1. Implanteer een chip als de dieren dat nog niet hebben.
 2. Vaccineer tegen rabiës als het dier geen geldige rabiësvaccinatie heeft. Hieronder leest u meer over wat een geldige rabiësvaccinatie is.
 3. Maak een EU-paspoort voor het dier en bekijk voor meer informatie over registratie de website van RVO. Hieronder leest u meer over welke gegevens u kunt overnemen in het paspoort.
 4. Geef bij voorkeur de reguliere entingen, ontworming in verband met echinococcose en indien nodig een behandeling tegen teken en vlooien. Dit is niet wettelijk verplicht. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Universitair Dierenziekenhuis | Huisdieren uit Oekraïne (diergeneeskunde.nl)
 5. Maak meteen een afspraak voor bloedafname voor een titerbepaling minimaal 30 dagen na de rabiësvaccinatie.
  U hoeft hiervoor geen kosten in rekening te brengen bij de eigenaar van het dier. U kunt de titerbepaling gratis laten uitvoeren bij het bioveterinair lab van de Wageningen University & Research. Het ministerie van LNV heeft hiervoor budget vrijgemaakt. Stuur het bloedmonster in met het volledig ingevulde aanvraagformulier. Het adres waar u het monster heen moet sturen staat op dit formulier.
 6. Stuur een leesbare kopie of foto van het volledige officiële certificaat/titerbewijs met de uitslag van de titerbepaling door aan de NVWA via rabiesoekraine@nvwa.nl. Vermeld bij het doorgeven van de uitslag aan de NVWA het chipnummer van het dier en een van de volgende gegevens, als deze niet (goed) zichtbaar op de kopie staan:

  •    naam van de eigenaar
  •    Nederlandse postcode + huisnummer van de eigenaar (zolang deze niet verhuisd is)

  Met deze gegevens kan het dier terug gevonden worden in de systemen.

 7. Zeg tegen de eigenaar van het dier dat hij of zij het dier in thuisquarantaine moet houden totdat de uitslag van de titerbepaling bekend is en goed is. De uitslag is goed als deze hoger dan of gelijk aan 0,5 IE/ml is. 

 8. Is de uitslag hoger dan 0,5 IE/ml? Dan betekent dit dat het vaccin goed werkt en het dier voldoende beschermd is tegen rabiës. Er geldt normaalgesproken een wachttijd van 3 maanden na een gunstige titerbepaling in het land waar de hond of kat vandaan komt vóór vertrek naar de EU. Adviseer de eigenaar daarom de eerste 3 maanden na de bloedtest terughoudend te zijn in het contact van het dier met andere dieren en mensen.

  Is de uitslag lager dan 0,5 IE/ml? Dan moet het dier nogmaals tegen rabiës worden gevaccineerd. Neem hierover contact op met de eigenaar en met de NVWA. Maak bovendien meteen een afspraak voor bloedafname voor een nieuwe titerbepaling. Die afspraak moet weer minimaal 30 dagen na deze tweede vaccinatie plaatsvinden. Bij een tweede te lage titerbepaling hoeft het dier alleen nog voor de derde keer tegen rabiës gevaccineerd te worden, bij voorkeur met een ander rabiësvaccin. Er hoeft dan geen derde titerbepaling meer plaats te vinden.

 9. Als er andere honden, katten of fretten in huis aanwezig zijn, vaccineer deze dan ook tegen rabiës indien zij geen geldige enting hebben.
 10. Meld het bezoek van het dier zo volledig mogelijk bij ons (e-mailadres en telefoonnummer van eigenaar) en laat dit de eigenaar weten. 

Heeft u een dier in uw praktijk dat recent uit Oekraïne is gekomen en symptomen van rabiës vertoont? Neem dan direct contact op met het Landelijk meldpunt Dierziekte via (045) 546 31 88.

Wanneer is een rabiësvaccinatie geldig?

Een eerder gegeven rabiësvaccinatie is geldig als:

 • het dier een chip had op het moment van vaccineren, en
 • als er voldoende bewijs voor is.

Wat is voldoende bewijs?

Normaalgesproken is een door de Douane of NVWA afgetekend certificaat voldoende bewijs. U vindt hier meer informatie daarover. Maar in deze uitzonderlijke situatie accepteren we het ook als de eigenaar een van de volgende dingen kan laten zien

 • de vaccinatiesticker
 • een document van de autoriteit van de lidstaat waar het de EU binnengekomen is (bijvoorbeeld Polen of Roemenië).

Twijfelt u? Vaccineer dan opnieuw.

Welke gegevens mag ik overnemen in het EU-dierenpaspoort?

In de normale situatie vindt u hier welke gegevens u over kan nemen in het paspoort en onder welke voorwaarden. Bij dieren van ontheemden uit Oekraïne of Rusland ontbreekt meestal het importcertificaat. Hieronder leest u wat u in dat geval kunt invullen in het dierenpaspoort.

Wat vul ik in als het dier geen geldige rabiësvaccinatie heeft?

Heeft het dier géén geldige rabiësvaccinatie heeft en moet het daarom opnieuw gevaccineerd worden? Vul dan de datum van aflezen van de chip in op het paspoort. De datum van vaccineren moet op dezelfde dag of na de datum van het implanteren van de chip liggen, omdat de vaccinatie anders niet geldig is. Vermeld alleen de gegevens die u zelf kunt controleren of handelingen die u zelf heeft verricht. Dit is altijd een optie, ook als het dier wel al een rabiësvaccinatie heeft gehad.

Wat vul ik in als het dier wél een geldige rabiësvaccinatie heeft?

Heeft het dier wél een geldige rabiësvaccinatie gehad? Dan kunt u dit en de datum van implanteren of aflezen van de chip in het EU-paspoort overnemen. Vermeld bij ‘diversen’ (rubriek XII) of bij de rabiësvaccinatie zelf zoveel mogelijk gegevens. Bijvoorbeeld waar u de gegevens van overgenomen heeft, datums van vaccineren, waar het dier de vaccinatie heeft ontvangen en de normale gegevens van een rabiësvaccinatie.

Quarantaine

Thuisquarantaine

Bij thuisquarantaine worden de dieren binnen gehouden. Honden worden alleen aangelijnd en bij voorkeur gemuilkorfd uitgelaten. Gedurende deze periode mogen de dieren zowel in huis als op straat geen contact hebben met andere dieren en mensen. Bezoek aan de dierenarts is wel toegestaan.

Normaalgesproken geldt een wachttijd van 3 maanden na een gunstige titerbepaling. In deze bijzondere omstandigheid mogen dieren van eigenaren uit Oekraïne uit quarantaine als de titerbepaling bekend is en meer dan 0,5 IE/ml is.

Let op: Adviseer de eigenaar de eerste 3 maanden na de bloedtest terughoudend te zijn in het contact van het dier met andere dieren en mensen.

Officiële quarantaine

Bij officiële quarantaine worden de dieren in een door een overheid aangewezen quarantaineverblijf geplaatst, omdat het dier als hoog-risico wordt ingeschat. Bijvoorbeeld als het dier niet met zijn eigenaar is meegekomen en dus de normale invoereisen gelden. Wij halen het dier dan op van het verblijfadres en informeren de houder over de vervolgstappen.

Huisdieren zonder eigenaar

De tijdelijke versoepeling geldt alleen voor huisdieren die mét hun baasje reizen, niet voor o.a. asiel- of zwerfdieren uit de regio van Oekraïne.

Deze dieren kunt u via hetzelfde formulier aan ons melden als ze niet aan de EU-importeisen voldoen.

Andere gezelschapsdieren

Konijnen, cavia's, hamsters, siervissen, reptielen, amfibieën en ongewervelden hoeven niet bij ons gemeld te worden. De eigenaren hoeven deze dieren ook niet te melden bij de dierenarts.

Wel melden:

 • Gezelschapsvogels (in verband met vogelpest)
 • Caudata (salamanders); in verband met de schimmel Bsal gelden ook hiervoor strenge EU-importeisen.
 • Reptielen of amfibieën voor de handel.

Neem bij ziekteverschijnselen die kunnen duiden op vogelpest, Bsal of andere besmettelijke dierziekten direct contact op met het Landelijke meldpunt Dierziekten van de NVWA.

Rusland

Rusland is wettelijk een laagrisicoland met betrekking tot rabiës. De bloedtiterbepaling is hier niet nodig en de thuisquarantaine is tot 3 weken na de rabiësvaccinatie.

Hulpvoordierenuitoekraine.nl

Wilt u huisdieren van Oekraïense ontheemden helpen? Of wilt u meer veterinaire informatie? Meld u zich dan als deelnemende dierenarts aan op Hulpvoordierenuitoekraine, het landelijke samenwerkingsverband van diverse dierenwelzijnsorganisaties.

Zij sturen u dan informatie over het declareren van kosten voor de hulp die u aan deze dieren biedt, zoals vaccineren, chippen, verstrekken van dierenpaspoorten en het uitvoeren van lichamelijke controles. Hierbij geldt een maximumbedrag per dier.

Vaccinatieposter ‘Elsje’ voor in de wachtkamer

De KNMvD ontwikkelde ‘Elsje’, een bewustwordingscampagne, om meer baasjes met hun huisdieren voor een vaccinatie naar de dierenarts te laten gaan. Deze poster is ook naar het Oekraïens vertaald.