Met varken, schaap, geit of rund op reis binnen de EU

Gaat u met uw varken, schaap, geit of rund naar een ander land binnen Europa? Lees hier waar u aan moet denken en waar u meer informatie kunt vinden.

Hoe vraag ik een certificering aan?

U mag uw varken, schaap, geit of rund alleen maar naar een ander Europees land verplaatsen als dit dier door een officiële dierenarts van de NVWA is gecertificeerd.

Certificeren betekent dat de officiële dierenarts kijkt of u aan alle verplichtingen die hieronder zijn omschreven heeft voldaan, uw dieren gezond zijn en of ze vervoerd mogen worden. Deze keuring gebeurt meestal tijdens het laden van de dieren op het vervoermiddel.

Om een keuring te kunnen aanvragen heeft u een klantnummer nodig bij de NVWA. Vervolgens kunt u de keuring aanvragen.

TRACES NT

Certificering gebeurt in Europa via het systeem TRACES NT. U kunt op de pagina over TRACES meer informatie vinden over dit systeem.

Het eerste deel van het certificaat moet u zelf invullen (eventueel met hulp van de helpdesk). Hiervoor heeft u een account nodig. U kunt op de beginpagina van TRACES NT zelf een nieuw account aanmaken.

In deze handleiding kunt u lezen hoe u zelf een diergezondheidscertificaat kunt aanmaken. Let er hierbij op dat u kiest voor EU INTRA en dat u altijd kiest voor het certificaat "niet bestemd voor de slacht". U vult zelf deel 1 van het certificaat in en de dierenarts van de NVWA vult deel 2 in.

Bij de certificering wordt een certificaat opgemaakt. Als aan alle eisen is voldaan ondertekent de dierenarts het certificaat.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het gemiddeld 3 werkdagen duurt voordat u uw aanvragen zijn verwerkt, en dat u uiterlijk voor 08:00 uur de werkdag voorafgaand aan uw transport uw keuring kunt aanvragen.

Aan welke regels moet mijn dier voldoen als ik wil reizen?

Volgens de Europese wetgeving is een varken, schaap, geit of rund altijd een landbouwhuisdier. Het is dus geen gezelschapsdier. Dit geldt dus bijvoorbeeld ook voor uw hangbuikzwijntje, volgens de wet is dit geen huisdier. Reizen met een landbouwhuisdier valt altijd onder commercieel vervoer. Dit geldt dus ook als u uw dieren meeneemt op vakantie of als u gaat verhuizen naar een adres buiten Nederland. Dit betekent dat als u met deze dieren naar een ander land binnen Europa wil reizen, het transport volledig moet voldoen aan de regels met betrekking tot landbouwhuisdieren die in Europa gelden. Uiteraard geldt bij transport dat uw dieren gezond moeten zijn en in goede lichamelijke conditie moeten verkeren.

Deze regels zijn vastgelegd in de transportverordening en de diergezondheidsverordening. Hieronder kunt u lezen wat deze regels concreet voor u betekenen als u met deze dieren buiten Nederland wilt gaan reizen.

Welke identificatiemerken heeft mijn dier nodig?

Op het moment dat er een besmettelijke dierziekte uitbreekt is het noodzakelijk om dieren te kunnen traceren. Dit is om verdere verspreiding te voorkomen. Om dit mogelijk te maken worden landbouwhuisdieren in Europa gemerkt. Hoe landbouwhuisdieren worden gemerkt is vastgelegd in Europese wetgeving. U leest hieronder wanneer uw dieren correct zijn gemerkt.

Varken

Alle varkens krijgen op de locatie waar het dier is geboren een identificatiemerk. Dit identificatiemerk is een geel oormerk in één van beide oren of een tatoeage in een van beide oren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk oormerk.

Oormerk varkens
Beeld: ©NVWA

Op dit oormerk staat altijd het UBN (Unieke Bedrijfsnummer) van de locatie waar uw varken is geboren. Ook staat er op dit oormerk de letters “NL” en ofwel de afbeelding van een varken zoals in de afbeelding links te zien is (het I&R – logo), ofwel de letters “I&R”.

Op de website van RVO kunt u alle informatie vinden over welke middelen zijn toegestaan en wat u moet doen als uw dier een identificatiemiddel is verloren.

Schapen, geit en runderen

Schapen, geiten en runderen worden in Europa gemerkt met twee identificatiemiddelen. Op de website van RVO kunt u alle informatie vinden over welke middelen zijn toegestaan en wat u moet doen als uw dier een identificatiemiddel is verloren.

Transport

Reizen met een landbouwhuisdier valt altijd onder commercieel vervoer. Dit geldt dus ook als u uw dieren meeneemt op vakantie of als u gaat verhuizen naar een adres buiten Nederland.

Er gelden strenge regels voor het vervoer van landbouwhuisdieren. Welke regels er gelden is onder meer afhankelijk van de afstand die u aflegt. Een aantal voorbeelden van eisen die gesteld kunnen worden:

  • De chauffeur die de wagen bestuurt moet een aanvullend diploma hebben.
  • De chauffeur die het transport uit gaat voeren moet daarvoor een speciale vergunning hebben.
  • Het vervoermiddel zelf moet aan veel eisen voldoen.
  • Er zijn regels voor reis- en rusttijden.

Dit zijn allemaal verplichtingen waar u als particulier vaak niet aan kunt voldoen. Een goed alternatief is om een transportbedrijf in te schakelen. Zoek een bedrijf dat uw dieren kan vervoeren volgens de gestelde eisen.

Wilt u uw dier toch graag zelf verplaatsen? Houd altijd het welzijn van het dier in de gaten. Zowel het dier als het vervoermiddel moeten geschikt zijn voor het vervoer. U heeft te maken met de eisen uit de Transportverordening (Verordening (EG) Nr. 1/2005). Meestal heeft u een vervoerdersvergunning nodig óf - bij een afstand van minder dan 65 km - een basisregistratie vervoerder onder AHR. Het vervoer van uw dier kan dan met de correcte gegevens in het systeem Traces worden vastgelegd (geregistreerd).

Verblijfduur op een geregistreerde locatie

Op het moment dat er een besmettelijke dierziekte uitbreekt is het noodzakelijk om zo snel mogelijk te weten waar de dieren die ziek kunnen worden en die de ziekte kunnen verspreiden zich bevinden. Om dit mogelijk te maken mag ieder landbouwhuisdier in Europa alleen verblijven op een geregistreerde locatie. U ziet in onderstaande tabel wat dit voor u betekent.

Dierziekten

Door reizen met dieren kan verspreiding plaatsvinden van dierziekten. De dierziekten waar uw rekening mee moet houden en wat de regels in Europa zijn om te voorkomen dat deze dierziekten zich verder verspreiden leest u hieronder.

IBR en BVD

Wilt u runderen meenemen naar een land in Europa (zoals bijvoorbeeld België of Duitsland) waar de virusinfecties IBR of BVD niet voorkomen of een land dat hier een uitroeiingsprogramma voor heeft? Dan moeten uw dieren eerst 30 dagen in een erkende quarantainestal verblijven. Tijdens die quarantaine moet er via een bloedonderzoek bekeken worden of de dieren deze ziekte(n) bij zich dragen. Voor welke landen deze verplichting geldt kunt u vinden in dit document over het uitroeiingsprogramma voor IBR/IPV.

Blauwtong

In Nederland en bepaalde delen van Europa komt de ziekte blauwtong (bluetongue) voor bij schapen, geiten en runderen. U kunt in dit document over blauwtong alle informatie hierover vinden. Ook ziet u hier of het noodzakelijk is om vooraf aanvullende maatregelen te treffen om uw dieren te beschermen tegen knutten. Dit zijn kleine muggen die dit virus bij zich kunnen dragen en uw dieren kunnen besmetten.

Scrapie

Als u met uw schapen of geiten wilt reizen naar Denemarken, Finland, Oostenrijk, Slovenië of Zweden gelden er extra eisen met betrekking tot het transport. U moet aan onderstaande eisen voldoen:

Voldoen uw dieren niet aan deze eisen? In dat geval moet ofwel uw UBN (uw locatie) zijn aangemerkt als "Verwaarloosbaar risico voor scrapie" of uw dieren moeten zijn aangemerkt als bijzonder ras. U heeft hiervoor een toestemmingsbrief nodig van de bevoegde autoriteiten van het land waar u naartoe gaat. Voldoet u hier niet aan, dan kunt u niet met uw dieren reizen naar Denemarken, Finland, Oostenrijk, Slovenië of Zweden.

Voor de overige lidstaten van Europa geldt daarnaast dat schapen een ARR/ARR – paspoort moeten hebben. Geiten moeten beschikken over de allelen (genen) K222, D146 of S146 of uw UBN heeft minimaal de status 'gecontroleerd op risico Scrapie'.