Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen

De NVWA ondersteunt ondernemers die dieren vervoeren. We leggen de regels uit en controleren of ze deze naleven. We helpen met handboeken, logboeken en protocollen.

Vervoer van dieren, levende producten of dierlijke (bij)producten kan risico's met zich meebrengen voor de diergezondheid en voor de voedselveiligheid. Daarom heeft een bedrijf zich te houden aan de regels voor reinigen en ontsmetten (R&O) van transportmiddelen.