Rookverbod: Algemene informatie

In Nederland geldt op veel plekken een rookverbod, bijvoorbeeld in de horeca en openbare gebouwen. Lees waar u niet mag roken. En voor welke producten het rookverbod geldt.

Op welke plekken geldt het rookverbod?

Het rookverbod geldt 24 uur per dag en 7 dagen in de week op de volgende plekken:

 • overheidsgebouwen zoals een gemeentehuis, milieudienst of een rijksgebouw waarin bijvoorbeeld de Belastingdienst is gevestigd
 • gebouwen voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, zoals ziekenhuizen of huisartsenposten
 • gebouwen voor kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs, zoals concertzalen, theaters, sporthallen en universiteiten
 • plekken die deel uitmaken van de gebouwen hierboven, bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum waarin naast een basisschool ook een opvang en andere bedrijven gevestigd zijn
 • evenementen en festivals
 • een overdekt winkelcentrum, evenementenhal, congrescentrum, luchthaven of besloten ruimte die bestemd is voor passagiers van het personenvervoer, zoals een wachtruimte
 • alle gebouwen waar werknemers werken
 • horeca
 • bussen, treinen, taxi’s, vliegtuigen en andere voertuigen voor personenvervoer
 • schoolterreinen

Rookruimtes in gebouwen zijn sinds 1 januari 2022 niet meer toegestaan.

Welke producten vallen onder het rookverbod?

De volgende producten vallen onder het huidige rookverbod:

 • tabaksproducten voor roken zoals sigaretten en sigaren
 • verhittingsapparaten met tabak
 • pruimtabak
 • snuiftabak
 • elektronische sigaret met of zonder nicotine
 • producten die tabak bevatten zoals een waterpijp of joint

Uitzonderingen rookverbod

Het rookverbod geldt niet voor privéruimten. Bij catering en thuiszorg in privéwoningen mag er bijvoorbeeld gerookt worden. De eigenaar van de privéruimte bepaalt welk rookbeleid geldt.

Daarnaast geldt het rookverbod niet in de open lucht.

Let op: op schoolpleinen geldt wel het rookverbod.

In de horeca mag roken op een buitenterras als dit niet leidt tot rookoverlast binnen in de horecazaak. Een buitenterras moet minstens aan 1 zijde volledig open zijn naar de open lucht. De open zijde mag niet afgeschermd zijn met bijvoorbeeld plantenbakken of ander materiaal. De open zijde mag ook de bovenzijde zijn. Zie ook Uitzonderingen rookverbod: buitenterrassen en privéruimten.

Toezicht en handhaving door de NVWA

Wij controleren of u de regels naleeft, onder andere op basis van meldingen. Bij overtreding van de regels volgt een maatregel. Afhankelijk van ernst en herhaling van de overtreding volgt een waarschuwing of een boete. Voor meer informatie, zie het interventiebeleid tabak en rookwaren.