NVWA controles en boetes rookverbod

De NVWA ziet toe op de naleving het rookverbod. Controles vinden steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats. Een klacht kan ook aanleiding zijn voor een inspectie. NVWA-inspecteurs hebben altijd een legitimatiebewijs bij zich. De inspecteur is op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Tabaks- en rookwarenwet bevoegd iedere ruimte te controleren. Een inspecteur de toegang weigeren mag niet.

Inspecteurs kunnen zich vóór of na de inspectie bekendmaken bij de ondernemer. Terugkoppeling van het inspectieresultaat en eventuele maatregelen gebeurt direct na de inspectie, of telefonisch op een later tijdstip. Over een genomen maatregel ontvangt de ondernemer altijd schriftelijk informatie.

Blootstelling aan tabaksrook is een ernstige overtreding van het rookverbod. Als ondernemer krijgt u hiervoor een boete opgelegd door de NVWA. Deze ontvangt u schriftelijk in de vorm van een boeterapport.

Na een overtreding volgt een herinspectie. Daaruit moet blijken of de overtreding is opgelost en de regels worden nageleefd.

Boetes

Meer informatie over de standaard boetebedragen vindt u op de pagina Bestuurlijke boete.

Bezwaar maken opgelegde boete

U kunt bezwaar maken tegen een opgelegde boete. In de informatie die u ontvangt bij het boeterapport vindt u hoe dat moet. Het in bezwaar gaan tegen een boete stelt de bezwaarprocedure niet uit; u moet de boete wel betalen ondanks de door u gestarte bezwaarprocedure. Tijdens een bezwaarprocedure en eventuele (hogere) beroepsprocedure kan de NVWA opnieuw een boete opleggen. Ook hier kunt u weer bezwaar tegen aan tekenen.