Uitzonderingen rookverbod: privéruimten, buitenterrassen, buitenterreinen en open lucht

Ondanks het rookverbod, mag op sommige plekken nog wel worden gerookt, zoals privéruimten, de open lucht en bepaalde buitenterreinen. Wel gelden vaak voorwaarden, zoals bij buitenterrassen.

Privéruimten

Het rookverbod geldt niet in privéruimten. U kunt als werknemer in bijvoorbeeld de catering of thuiszorg in een woning of andere privéruimte dus geen beroep doen op een rookvrije werkplek.

Degene die zeggenschap heeft over de ruimte bepaalt welk rookbeleid geldt. Daarmee wordt degene bedoeld die beslissingen mag nemen over de ruimte. Dat kan de eigenaar zijn, maar bijvoorbeeld ook een huurder.

Buitenterrassen

Roken mag op een buitenterras als dit niet leidt tot rookoverlast binnen in de horecazaak. Voor een buitenterras gelden verder de volgende regels:

 • Het terras moet minstens aan 1 kant volledig open zijn, ook als het is overkapt met een luifel of parasol.
 • De open kant mag niet afgeschermd zijn met plantenbakken of ander materiaal.
 • De open kant mag de bovenkant zijn.

Als uw zaak een buitenterras heeft aan meerdere kanten, geldt het terras aan elke zijkant als een apart terras. Een L-vormig terras aan bijvoorbeeld de voorkant en de zijkant van uw zaak, zijn dus 2 terrassen. De opgesomde voorwaarden gelden per terras.

Geen rookruimte op een terras

Op een terras mag geen rookruimte staan.

Terras in overdekt winkelcentrum

Roken op een terras in een overdekt winkelcentrum mag niet. In het winkelcentrum geldt een rookverbod waardoor ook niet op terrassen in dat winkelcentrum mag worden gerookt.

Tenten op evenementen

Evenement-tenten waarin horecawerkzaamheden plaatsvinden zijn geen terrassen. Dat geldt ook als er activiteiten van het evenement plaatsvinden zoals muziekoptredens. In deze overdekte tenten mag niet gerookt worden, ook niet als ze aan 1 of meer kanten open zijn.

Buitenterrein gebouw

Op een buitenterrein dat grenst aan een gebouw geldt geen rookverbod. Bij buitenterreinen kunt u denken aan een parkeerterrein. Een beschutte rookplek, zoals een abri of een overdekte rookruimte, daarop is toegestaan. De rookplek moet wel voldoen aan de volgende eisen:

 • De rookruimte mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn, zoals een afdakje.
 • De rookruimte mag niet op het gebouw staan.
 • De rookruimte mag niet in het gebouw zitten.
 • De rookruimte mag niet op een binnenterrein staan als dit binnenterrein onderdeel is van het gebouw. Dit is bijvoorbeeld zo als het binnenterrein is omringd door het gebouw.
 • De rookruimte mag geen overlast naar binnen geven.
 • De rookruimte mag geen overlast geven aan mensen die het gebouw in- en uitkomen.
 • De rookruimte wordt niet voor andere dingen gebruikt, bijvoorbeeld als fietsenhok.
 • Er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de rookruimte.

Let op: met buitenterreinen worden geen buitenterrassen van een horecazaak of schoolterreinen bedoeld. Daar mogen ook geen rookruimtes worden geplaatst.

Open lucht

Het rookverbod geldt niet voor de open lucht. Roken bij gebouwen mag bijvoorbeeld op een dakterras of balkon, als dat geen overlast geeft.