Wetgeving welzijn varkens

Naast welzijnseisen zoals voldoende drinkwater en afleiding gelden er nog speciale regels voor varkenshouders. Bijvoorbeeld voor de stalinrichting en beschikbare ruimte per varken.

Welzijnseisen varkens

Voor varkens gelden specifieke welzijnseisen. Bijvoorbeeld voor de stalinrichting en de beschikbare oppervlakte die de varkens kunnen gebruiken.
Kijk  voor Groepshuisvesting zeugen op Controle op een varkenshouderij.

Particulieren

Als u als particulier 1 of een aantal varkens houdt moet u zich houden aan de algemene welzijnseisen uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

Meer informatie:

Wettelijke norm koper in varkensvoer

Voer voor varkens van 12 weken en ouder mag maximaal 25 mg/kg koper bevatten volgens de Wet dieren, hoofdstuk 2 paragraaf 2 en Verordening EG nr. 1831/2003. De expliciete norm staat in Verordening EG nr. 1334/2003 (pagina 4). Een hoger kopergehalte in varkensvoer is toegestaan tot maximaal 3 weken na de oplegdatum van biggen (rond 9e week).

Zelf doden van varkens

Varkenshouders mogen onder strenge voorwaarden varkens doden buiten een slachthuis. De regels hiervoor staan in het Besluit houders van dieren en de Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Buiten een slachthuis moet varkens altijd verdoofd (bedwelmd) worden voordat ze worden gedood. Onverdoofd slachten van dieren buiten een slachthuis is niet toegestaan.

Zelf doden voor afvoer naar destructor

Voor het doden van varkens buiten een slachthuis, ter beëindiging van het leven van het dier, gelden de eisen uit de Verordening (EG) nr.1099/2009. De dieren moeten altijd eerst worden bedwelmd. Bijvoorbeeld door gebruik van een schietmasker, daarna moet een dodingsmethode worden toegepast. Varkens mogen ook worden gedood met gebruik van een gasmethode. Voor biggen geldt dat deze ook gedood mogen worden met een krachtige en nauwkeurige slag op de kop. Deze manier van doden mag niet standaard worden gebruikt, dit mag alleen als er geen andere dodingsmethode mogelijk is. In bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1099/2009 staan meer toegestane methodes.

Na het bedwelmen moet zo snel mogelijk de dodingsmethode volgen: een halssnede of door gebruik van pithing. Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier dood moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Zelf doden en slachten voor eigen consumptie

Voor het doden en slachten van varkens buiten een slachthuis, voor consumptie, gelden de eisen uit het Besluit houders van dieren, artikel 5.3 lid 2. De dieren moeten altijd eerst worden bedwelmd met gebruik van een schietmasker (penschiettoestel). Daarna moet zo snel mogelijk de dodingsmethode volgen via een halssnede. Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier dood moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Als het varken wordt gedood voor de productie van vlees, dan mag de houder het vlees van deze dieren niet verkopen of weggeven. Het vlees is alleen bestemd voor eigen huishoudelijke consumptie.

Zie ook:

Noodslachting van varkens

Vervoer levende varkens

Bij het vervoer van levende dieren is van belang:

Kadavers afvoeren

Meld een gestorven varken op de eerstvolgende werkdag na het overlijden bij destructiebedrijf Rendac. Rendac moet het kadaver op de eerstvolgende werkdag na uw melding komen ophalen. U moet de kadavers op een speciaal daarvoor aangewezen plaats aanbieden aan de ophaaldienst van Rendac.

U mag kadavers van varkens tot 200 kilo ook 2 weken gekoeld bewaren bij een temperatuur van maximaal 10 ºC voordat u ze aanbiedt aan Rendac.