Wetgeving welzijn varkens

Naast welzijnseisen zoals voldoende drinkwater en afleiding gelden er nog speciale regels voor varkenshouders. Bijvoorbeeld voor de stalinrichting en beschikbare ruimte per varken.

Welzijnseisen varkens

Voor varkens gelden specifieke welzijnseisen. Bijvoorbeeld voor de stalinrichting en de beschikbare oppervlakte die de varkens kunnen gebruiken.
Kijk  voor Groepshuisvesting zeugen op Controle op een varkenshouderij.

Particulieren

Als u als particulier 1 of een aantal varkens houdt moet u zich houden aan de algemene welzijnseisen uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

Meer informatie:

Wettelijke norm koper in varkensvoer

Voer voor varkens van 12 weken en ouder mag maximaal 25 mg/kg koper bevatten volgens de Wet dieren, hoofdstuk 2 paragraaf 2 en Verordening EG nr. 1831/2003. De expliciete norm staat in Verordening EG nr. 1334/2003 (pagina 4). Een hoger kopergehalte in varkensvoer is toegestaan tot maximaal 3 weken na de oplegdatum van biggen (rond 9e week).

Vervoer levende varkens

Bij het vervoer van levende dieren is van belang:

Zelf doden van varkens

Als professionele varkenshouders mag u onder strenge voorwaarden zelf uw varkens doden.

Kadavers afvoeren

Meld een gestorven varken op de eerstvolgende werkdag na het overlijden bij destructiebedrijf Rendac. Rendac moet het kadaver op de eerstvolgende werkdag na uw melding komen ophalen. U moet de kadavers op een speciaal daarvoor aangewezen plaats aanbieden aan de ophaaldienst van Rendac.

U mag kadavers van varkens tot 200 kilo ook 2 weken gekoeld bewaren bij een temperatuur van maximaal 10 ºC voordat u ze aanbiedt aan Rendac.