Inspectieresultaten diertransport bij extreme temperaturen 2021

Tijdens warme en koude dagen voert de NVWA extra inspecties uit op dierenwelzijn tijdens het transport van dieren. Dat gebeurt risicogericht. De aandacht gaat uit naar aantasting dierenwelzijn en het niet voldoen aan technische voorschriften.

Samenvatting

Hitte-inspecties zijn voornamelijk uitgevoerd bij aankomst op slachtplaatsen. Van de 110 inspecties was er 1 niet akkoord. Het ging om een varkenstransport waarbij meerdere ventilatoren niet werkten.

Tijdens kou zijn in 2021 85 inspecties uitgevoerd, voornamelijk onderweg of bij aankomst op slachtplaatsen. Er zijn 12 overtredingen geconstateerd die voornamelijk betrekking hadden op het niet of onvoldoende reinigen en ontsmetten van het vervoermiddel. Er zijn geen welzijnsovertredingen geconstateerd.

Resultaten inspecties hitte en koude

Hitte

Op 14 juni 2021 is het toezicht op diertransport geïntensiveerd vanwege een verwachte temperatuur van 27 graden Celsius of meer. Het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen was van 16 juni tot en met 18 juni van kracht. In deze periode zijn 110 inspecties uitgevoerd waarvan de meeste op varkenstransporten. Van de 110 inspecties was er 1 niet akkoord. Het ging om een varkenstransport waarbij meerdere ventilatoren niet werkten. Voor deze overtreding is een schriftelijke waarschuwing aangezegd. Er werd geen (ernstige) hittestress geconstateerd bij de varkens. Tijdens de 4 (zeer) warme dagen zijn er geen buitentemperaturen gemeten van 35 graden Celsius of meer.

diersoort aantal inspecties
Varkens 80
Pluimvee 26
Runderen 2
Honden 1
Kameelachtigen 1
Totaal 110

Meer informatie over hittestress

Koude

Bij voorspelde (zeer) koude dagen werd het toezicht geïntensiveerd met extra aandacht voor de omstandigheden van de dieren tijdens transport. De inspecteurs beoordeelden de toestand van de dieren. Er werd gekeken of de dieren tekenen van koude stress vertoonden.

Daarnaast kan vorst bevriezing van de drinkwatervoorziening veroorzaken. Bij lange afstandstransporten dient er een werkende drinkwatervoorziening aanwezig te zijn. Koude kan ook een probleem vormen voor een goede reiniging en ontsmetting (R&O) van vervoermiddelen, door het bevriezen van de installaties.

In de maand februari werden 85 koude inspecties uitgevoerd. De inspecties werden voornamelijk onderweg uitgevoerd of bij aankomst op het slachthuis. De meeste inspecties hadden betrekking op lege vervoermiddelen, gevolgd door het vervoer van runderen, pluimvee en varkens.

diersoort aantal inspecties
Leeg vervoermiddel 39
Runderen 19
Pluimvee 11
Varkens 9
Schapen/geiten 3
Paardachtigen
Herten 1
Lege vervoerseenheid en eenheid met runderen
Totaal 85

Bij 12 van de 85 inspecties zijn in totaal 15 overtredingen geconstateerd. De meeste hadden betrekking op de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel. Er zijn geen welzijnsovertredingen door koude geconstateerd.

soort overtreding aantal keer vastgesteld
Geen of onvoldoende R&O vervoermiddel 13
Geen medewerking verlenen aan R&O 1
Geen transportvergunning 1
Totaal 15

De 12 niet-akkoord inspecties hebben geleid tot 13 interventies. Bij 1 niet-akkoord inspectie zijn 2 interventies toegepast.

diersoort mededeling ter plaatse schriftelijke waarschuwing rapport van bevindingen proces-verbaal totaal
Geen (leeg vervoermiddel) 1 4 3 1 9
Runderen - 1 2 - 3
Herten 1 - - - 1
Totaal 2 5 5 1 13

In totaal hebben deze overtredingen geleid tot 2 mededelingen ter plaatse, 5 schriftelijke waarschuwingen, 5 rapporten van bevindingen ten behoeve van een bestuurlijke boete en 1 proces-verbaal.

Extra informatie hitte, koude en vervoersverbod

Meer informatie over regelgeving voor het vervoer van dieren vindt u op de pagina Wettelijke basis vervoer levende dieren. Op de pagina Hittestress staat onder andere informatie over onze werkwijze en informatie over het Nationaal plan veetransport.