NVWA: Aantal meldingen gezelschapsdieren verdubbeld

Het aantal meldingen over gezelschapsdieren (hond en kat) dat de NVWA in 2022 heeft ontvangen is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Waar het in 2021 om 1.519 meldingen ging, steeg dit aantal in 2022 naar 3.621. Belangrijkste oorzaak is de oorlog in Oekraïne. Er kwamen veel gezelschapsdieren mee met mensen die vluchtten voor de oorlog, welke niet voldeden aan de wettelijke importeisen, zoals een geldige rabiësvaccinatie. De illegale invoer van honden uit hoog risico rabiës gebieden als Oekraïne is een groot risico in verband met de insleep van rabiës (hondsdolheid). Daarom zal de NVWA in 2023 extra aandacht besteden aan communicatie over de invoereisen en de gevaren van rabiës, met als doel de alertheid onder de dierenartsen en het kennisniveau van burgers rondom rabiës te vergroten.

Hond en kat
Beeld: ©NVWA

De meeste meldingen over gezelschapsdieren uit Oekraïne en Rusland ontvingen wij van dierenartsen die ontheemden met huisdieren in hun praktijk hadden gezien. In het belang van de dier- en volksgezondheid hebben deze meldingen voorrang gekregen boven andere meldingen. Dieren uit Oekraïne en Rusland kunnen namelijk rabiës (hondsdolheid) bij zich dragen, en deze ziekte is dodelijk voor mens en dier. We voerden 549 inspecties uit om te controleren of honden en katten uit Oekraïne en Rusland aan de invoereisen voldeden en bijvoorbeeld waren gevaccineerd tegen rabiës. Dieren die niet aan de invoereisen van Nederland voldeden moesten in (thuis)quarantaine.

Illegale handel en invoer

Daarnaast worden er in Nederland regelmatig honden en katten verhandeld die afkomstig zijn uit een land met een hoog risico op rabiës. Dan gaat het bijvoorbeeld om illegale invoer uit landen als Marokko, waar rabiës nog veel voorkomt. Maar ook illegale handel uit landen als Polen en Roemenië vormt een risico. De NVWA controleert onder meer of deze dieren conform de geldende EU-wet- en regelgeving geïmporteerd zijn. Van de 104 inspecties, bleken er 91 niet akkoord. Veel dieren die illegaal geïmporteerd waren, hadden geen chip, rabiësvaccinatie of geen/onjuiste gezondheidscertificaten. Het is belangrijk dat mensen die een gezelschapsdier uit het buitenland adopteren of kopen bewust zijn van de invoereisen en het risico op rabiës voordat ze een dier naar Nederland importeren.

Bekijk de uitgebreide inspectieresultaten Gezelschapsdieren 2022. Meer informatie over huisdieren invoeren, welzijnseisen en illegale hondenhandel vindt u op de pagina Honden en katten.

Meer informatie over de werkwijze van de NVWA bij welzijnsinspecties huisdieren, de wetgeving en maatregelen vindt u op de pagina Rol NVWA bij dierenwelzijn.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).