Transport van mest

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten staan regels over het transporteren van mest. Deze regels hebben overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Hoe verhouden de regels voor vervoer van mest zich tot elkaar?

Storing in de bemonsterings- of verpakkingsapparatuur of GR/GPS?

Als u een storing heeft, neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): Wat doet u bij een rVDM-storing? (rvo.nl)

Alleen voor transporten (export/import) die nog niet verlopen via rVDM volgt u de onderstaande stappen:

  • Meld de storing direct bij ons. Dat kan 24 uur per dag op 0900 - 0388. Vanuit het buitenland belt u naar 0031 - 88 223 2233. Wij bepalen vervolgens of u verder mag rijden. 
  • Neem contact op met de leverancier van de apparatuur. Zij weten dan ook dat er een storing is en kunnen deze misschien oplossen.
  • Leg de storing vast in uw administratie. Als u bewijsstukken heeft, bewaart u die ook. Krijgt u een controle? Dan kunt u de informatie laten zien.

Vanaf 1 januari 2024 gaan alle transporten via rVDM en is het melden van storingen bij NVWA niet meer mogelijk.