Transport van mest

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten staan regels over het transporteren van mest. Deze regels hebben overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Hoe verhouden de regels voor vervoer van mest zich tot elkaar?

Storing in de bemonsterings- of verpakkingsapparatuur of GR/GPS?

Een eventuele storing moet u melden in het rVDM-systeem. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): Wat doet u bij een rVDM-storing? (rvo.nl)

Video over vervoer met rVDM