Transport van mest

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten staan regels over het transporteren van mest. Deze regels hebben overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Hoe verhouden de regels voor vervoer van mest zich tot elkaar?