NVWA: betere naleving juist gebruik van diergeneesmiddelen bij slachtdieren noodzakelijk

Van september tot eind december 2022 heeft de NVWA extra monsters genomen op slachterijen van paarden, geiten, kalveren en schapen. Dit in aanvulling op het reguliere Nationaal Programma Residuen (NPR). Van de 186 extra genomen monsters zijn er 20 positief bevonden. Dit heeft geleid tot meerdere boetes die opliepen tot 10.000 euro.

Karkassen in slachthuis
Beeld: ©NVWA

De NVWA zal de komende periode onaangekondigde monsternames blijven uitvoeren in slachthuizen. De NVWA wil in het kader van voedselveiligheid dat geen enkel monster boven de Maximale Residu Limiet (MRL) is. Daar waar de MRL wordt overschreden wordt hard opgetreden.

In september 2022 is de pilot monsternames gestart. Met deze pilot heeft de NVWA een beter beeld gekregen van het gehalte diergeneesmiddelen in roodvlees. Deze resultaten gaan over (kleine) herkauwers en het paard. De resultaten van de gehele pilot zijn hier te lezen.

MRL overschreden

Nog altijd ziet de NVWA MRL overschrijdingen in geslachte dieren. De karkassen en de bijproducten worden dan vernietigd. Wanneer een dier medicijnen toegediend heeft gekregen in een periode voorafgaand aan de slacht, moet dit op een VKI formulier worden gemeld. Dit was niet bij alle dieren op orde, hiervoor zijn schriftelijke waarschuwingen opgemaakt. De boete van 10.000 euro is voor het behandelen van een melkgeit met een geregistreerde pijnstiller, die niet is geregistreerd voor deze diersoort.

Verder valt op dat na de behandeling van boerderijdieren met medicijnen niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met de wachttermijn, terwijl dit wel belangrijk is. De veehouder is verantwoordelijk om deze wachttijd in acht te nemen.

Speerpunten toezicht komende periode

Gezien de uitkomsten van de pilot zal de NVWA aan de hand van extra monsternames erop blijven letten dat het toedienen van diergeneesmiddelen niet leidt tot problemen voor de voedselveiligheid.

De extra monsternames in de komende periode worden niet aangekondigd. De NVWA vindt het belangrijk dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en spoort sectorpartijen aan om onderling afspraken te maken over een goede naleving binnen de vleesketen. Denk hierbij aan het alert blijven op het juist invullen van de VKI-formulieren en het respecteren van de benodigde wachttijd na toediening van diergeneesmiddelen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.