Waarschuwing na inspectie

De inspecteur stelde tijdens een reguliere inspectie vast dat uw bedrijf de regels voor veilige en eerlijke productie en/of verkoop van levensmiddelen overtreedt. Hij heeft u gewaarschuwd dat u verplicht bent de overtreding op te lossen. U ontvangt binnen 14 dagen na de inspectie de schriftelijke waarschuwing. Ontvangt u deze niet tijdig, neem dan telefonisch contact op met de NVWA via 0900-03 88.

Digitale terugmelding van de waarschuwing

Toon digitaal óf schriftelijk aan welke acties u heeft ondernomen om de overtreding op te heffen. De NVWA adviseert u digitaal te reageren. Stuur daarvoor binnen 3 weken na ontvangst van de schriftelijke waarschuwing de bewijzen naar de NVWA. Als met uw reactie de overtreding voldoende is opgelost, dan ontvangt u alleen een bij wet verplichte rekening voor het beoordelen van uw terugmelding en daarmee wordt de digitale inspectie afgerond.

Als u niet reageert binnen 3 weken

Reageert u niet binnen 3 weken na ontvangst van de schriftelijke waarschuwing, of toont u niet voldoende aan dat de overtreding blijvend is opgeheven? Dan kunt u binnen 3 maanden een herinspectie verwachten. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Verbetering na de overtreding blijft uit

Als u in overtreding blijft of als u weer in overtreding bent, dan kunt u een rapport van bevindingen ontvangen, waarna in de meeste gevallen een boete opgelegd wordt.

Rapport van bevindingen

Ontvangt u meerdere malen een rapport van bevindingen, dan komt u in het traject van Verscherpt Toezicht (hardnekkige overtreders). De kosten voor herinspecties in Verscherpt Toezicht kunnen flink oplopen.