Eisen voor producenten van insecten voor menselijke consumptie

Als producent van insecten voor menselijke consumptie moet u voldoen aan de eisen die gelden voor levensmiddelenbedrijven. U moet bijvoorbeeld insecten verhitten voor verkoop. Ook moet het etiket informatie bevatten over allergieën.

Let op: U mag insecten alleen kweken en verhandelen als deze door de EC zijn toegelaten als nieuw voedingsmiddel of onder de overgangsregeling vallen.

Insecten op de markt brengen

In de wetgeving staat wat geldt als u insecten op de markt brengt. Daarbij geldt in ieder geval:

Behandel insecten met hitte

U moet de insecten behandelen met hitte voordat ze aan consumenten verkocht mogen worden.

Zet informatie over allergie op het etiket

Mensen met een schaaldierallergie, schelpdierallergie of huisstofmijtallergie kunnen ook allergisch zijn of worden voor insecten. Daarom moet u informatie over allergieën op het etiket van insecten voor menselijke consumptie zetten. Het gaat om een waarschuwingstekst die verplicht in de nabijheid van de ingrediëntenlijst wordt vermeld.

Overige eisen

U moet ook voldoen aan de eisen die gelden voor levensmiddelenbedrijven:

Afhankelijk van de producten die u produceert heeft u nog te maken met andere verordeningen.

  • Denk aan wetgeving op het gebied van etikettering (Verordening (EU) nr. 1169/2011 over verstrekking voedselinformatie aan consumenten) of
  • microbiologische criteria (Verordening (EG) nr. 2073/2005).

Daarnaast staan diverse voorwaarden vermeld in de specifieke uitvoeringsverordeningen voor de toegelaten insecten. Deze vindt u op de pagina Eetbare insecten kweken en verkopen voor menselijke consumptie.

Hoe houden wij toezicht?

Wij controleren of u veilig en hygiënisch werkt bij de productie van insecten als voedsel voor mensen. Hoe we dat doen staat in Verordening (EU) nr. 2017/625. Als we een overtreding zien dan kunnen we een interventie doen volgens ons specifieke interventiebeleid.

Meer weten?

Bekijk de website van de Nederlandse branchevereniging VENIK en de website van IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed).

Neem voor vragen contact op met branchevereniging VENIK of neem contact op met ons.