Over de NVWA

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Melden voor ondernemers

Bent u ondernemer? Dan kunt u hier meldingen doen bij de NVWA over vele onderwerpen.

Onveilig levensmiddel of diervoeder (eventuele terughaalactie)

Online melden van onveilige levensmiddelen en diervoeders

Meer informatie over het melden van onveilige levensmiddelen
Meer informatie over het melden van onveilige diervoeders en dierlijke bijproducten

Herinspectie (digitale of schriftelijke afhandeling)

Online terugmelding van een waarschuwing

Onveilig non-food product (eventuele terughaalactie)

Online melden via GPSD-Business Application

Toelichting over GPSD-Business Application (engelstalig)
Meer informatie over het melden van onveilige producten (non food)

Dierziekten en zoönosen

Landelijk meldpunt voor dierziekten: 045 - 54 63 188

Melden voor visserijbedrijven

Online een (verplichte) melding indienen bij de NVWA voor visserijbedrijven.

Plantenziekten en plagen

Melden van plantenziekten en plagen (vul het vragenformulier in)

Fraude of georganiseerde criminaliteit

Melden van ernstige fraude of georganiseerde criminaliteit bij de NVWA inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Ontevreden over NVWA-werk of het optreden van NVWA-medewerker

Online melden ontevredenheid NVWA-werk of -medewerker

Bellen met de NVWA

Wilt u ons spreken? Bel ons dan op 0900-03 88.

(dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).