De praktijk van de handhaving

Een inspecteur van de NVWA komt langs bij uw bedrijf. Wat gebeurt er als hij een overtreding constateert? Welke stappen neemt de NVWA en wat kunt u doen?

Stap 1: De inspecteur bespreekt de overtreding met u

Stap 2: De inspecteur stelt een rapport van bevindingen op

Een rapport van bevindingen is een document waarin de inspecteur opschrijft welke overtreding hij heeft gezien en waarom dit niet mag. Hij vertelt u dat hij dit document gaat opstellen. U krijgt op dat moment de gelegenheid om een verklaring af te leggen. Indien u een verklaring aflegt wordt deze bij het rapport van bevindingen gevoegd.

Stap 3: Juristen van de NVWA beoordelen het rapport van bevindingen

De inspecteur stuurt het rapport van bevindingen naar een van de teams Bestuurlijke maatregelen van de Divisie Juridische Zaken. Dit zijn teams binnen de NVWA die handelen namens de minister. Deze teams beoordelen het rapport van bevindingen. Inspecteurs maken geen deel uit van deze teams.

Stap 4: U krijgt een voorlopige boete, het zogeheten voornemen tot het opleggen van een boete

Vinden de juristen van de NVWA dat de inspecteur gelijk heeft? Dan krijgt u van ons een brief met een voorlopige boete, een zogeheten voornemen tot boeteoplegging.

Stap 5: U kunt een zienswijze indienen

Na de brief van de NVWA met de voorlopige boete kunt u een zienswijze indienen. Hierin kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de voorlopige boete.  Deze zienswijze nemen wij mee in onze definitieve beslissing om wel of geen boete op te leggen.

Stap 6: U krijgt een definitieve boete

Heeft u een zienswijze ingediend? Of bent u daar te laat voor? Dan nemen wij een definitieve beslissing via een zogeheten boetebeschikking. In een enkel geval geeft de zienswijze aanleiding om af te zien van de boete. Tegen de boetebeschikking kunt u bezwaar indienen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de NVWA via telefoonnummer 0900–03 88. (dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.)