Welke stappen worden doorlopen bij een last onder dwangsom?

De NVWA zet de volgende stappen bij het opleggen van een last onder dwangsom:

 • Een vooraankondiging.
  De toezichthouder laat de overtreder weten te overwegen een last onder dwangsom op te gaan leggen. Dat gebeurt per brief. Hierin wordt aangegeven om welke overtreding het gaat en wat de overtreder kan doen om de last onder dwangsom te voorkomen.
 • Zienswijze van overtreder. Een overtreder kan binnen 2 weken de toezichthouder laten weten wat hij van de beoordeling van de toezichthouder vindt.
 • Definitieve beschikking.
  Als de toezichthouder de zienswijze van de overtreder niet overtuigend vindt, volgt de definitieve beschikking. In de beschikking wordt aangegeven om welke overtreding het gaat, wat de last precies is, hoe hoog de dwangsom is en welke termijn is bepaald om de last uit te voeren.
 • Bezwaar.
  De overtreder kan vervolgens bezwaar maken tegen de beschikking. Een bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom heeft géén opschortende werking. Het bezwaar moet binnen 6 weken na de definitieve beschikking worden verstuurd. Bij voorkeur via e-mail: nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl en  eventueel per post:

  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  divisie Juridische Zaken
  team Bezwaar en Beroep
  Postbus 43006
  3540 AA Utrecht

 • Dwangsom.
  Als overtreder na afloop van de gestelde termijn niet aan de last heeft voldaan, dan krijgt hij de dwangsom opgelegd.
 • Innen.
  De dwangsom wordt geïnd via een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).